Art - Science - Business Institute

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

     Celem Instytutu jest ożywianie relacji pomiędzy wykwalifikowaną kadrą zawodową, a badaczami naukowymi i artystami. Interdyscyplinarną współpracę w ramach Instytutu podejmują twórcy i badacze z takich dziedzin jak: neuronauki poznawcze, filozofia, sztuki wizualne i wiele innych, w celu badania wpływu pracy z ciałem na rozwój kreatywności oraz myślenia krytycznego. Taka współpraca redefiniuje rolę i znaczenie sztuki w społeczeństwie.

     W naszej pracy wychodzimy z paradygmatu poznania ucieleśnionego w psychologii i neuronaukach. Jest to nurt badań skupiający się na człowieku jako istocie złożonej z dwóch sfer – umysłu i ciała, nierozerwalnie ze sobą połączonych. – Myślimy również przez nasze ciała, a nasza samoświadomość jest kluczowa dla rozwoju osobistego, poprawy jakości życia i pracy.

     Zdobyte dotychczas umiejętności i kompetencje poszerzamy o pracę z ciałem i elementy coachingu, by łatwiej osiągać zamierzony efekt, nie tracąc przy tym poczucia harmonii. Pojęciem kluczowym, w pracy z ciałem w sztukach wizualnych jest instynkt. Wczucie się we własne instynkty poszerza wyobraźnie i pozwala człowiekowi rozwijać się, poszukiwać zmian i przekształcać swoje własne otoczenie. W ten sposób uczymy się przekraczać granicę myślenia i twórczo pokonywać przeszkody.

       Nasza działalność jest efektem połączenia doświadczenia twórczego z badaniami naukowymi, o które opieramy przygotowany przez nas program rozwoju osobistego i szkoleń.

     Poprzez szeroką współpracę z partnerami dążymy do działań o charakterze pionierskim. Pracownicy Instytutu utrzymują szeroką współpracę badawczą i twórczą na polu międzynarodowym.

Misja

Kreatywność i wyobraźnie przekształcamy w rzeczywistość.

 

Świadomi znaczenia sztuki w procesach modernizacyjnych, zachęcamy ludzi do niekonwencjonalnego, kreatywnego myślenia. Aktywna forma korzystania z możliwości cielesnych oraz instynktu ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego funkcjonowania zawodowego w obecnych czasach. Inspirujemy przemiany i tworzymy nowe wartości. Cielesność i sztuka są jednym z najtrwalszych systemów społecznej spójności, dająca szansę na rozwój jednostki, całych grup i społeczności.

Dyrektor Instytutu

Tobiasz Sebastian Berg
Tel. 514 817 848
tobiasz.sebastian.berg@humanum.pl

Kierownik ds. organizacyjnych

Sara Gamrot
Tel. 535 563 180​
sara.gamrot@humanum.pl

Obszar działalności

Studia podyplomowe

Szkolenia

Warsztaty

    Działalność Instytutu służy szeroko rozumianym transformacjom gospodarczym, inwestuje w kapitał ludzki, społeczny i twórczy w duchu gospodarki innowacyjnej, która będzie wyznaczać współczesne trendy w zarządzaniu. Odwołując się do wyobraźni ludzi i stymulowania drzemiącego w niej potencjału innowacyjnego myślenia i działania, służy złożonym procesom kreowania nowego wizerunku kreatywnego pracownika, kadry zarządzającej i managerów. Tworzy wartościowy model uczestnictwa w życiu zawodowym. 

 

   Nasz obszar działalności kładzie nacisk na ćwiczenie wyobraźni, która stanowi najistotniejszy składnik przemian o charakterze twórczym i postępowym. Rozwijamy moc człowieka poszukującego zmian, nowatorstwa oraz innowacji. Mobilizujemy do refleksji; prowokujemy do ustawicznego redefiniowania postaw i konfigurowania przynależności kulturowej – dzięki temu warunkujemy rozwoj personalny. 

 

   Dostarczamy umiejętności samooceny i samodzielnego poszukiwania, pozwalamy zrozumieć samych siebie i ocenić naszą przydatność społeczną. Dowodzimy, że to my sami jesteśmy źródłem innowacji. Uświadomienie sobie własnego potencjału twórczego i dążeń może stać się zapowiedzią działań, przyczyniająych się do podnoszenia poziomu i jakości życia. Uczymy myśleć przekraczając granice i twórczo pokonywać przeszkody. 

 

    Projekt traktuje cielesność i fizyczność całościowo spajając jej wartości edukacyjne i społeczne w uniwersalne, wszechogarniające medium poznawania świata. Dynamizuje przebiegi budowania tożsamości. Stymulując innowacyjność współtworzy nowy wizerunek społeczeństwa. Cielesność i fizyczność człowieka dostarczając instynktownych przykładów ludzkiej wyobraźni, którą eksperci różnych dziedzin przekształcają w rzeczywistość stanowi najistotniejszy składnik przemian o charakterze twórczym i postępowym. 

 

    Kompleksowy charakter projektu uruchamia dynamiczne procesy kształtowania tożsamości w oparciu o synergię i nieliniowość . W centrum tych przemian jest rozwój naszego odbiorcy, uczestnika specjalnie przygotowanych studiów podyplomowych i programów rozwoju.

Partnerzy

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.