Rekrutacja trwa

Collegium Humanum członkiem prestiżowej CEEMAN

Collegium Humanum dołączyło do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies.

CEEMAN to powstałe w 1993 roku prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie działające na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju zarządzania – w szczególności poprzez podnoszenie jakości kształcenia w obszarze zarządzania. Realizacji tej misji mają służyć liczne inicjatywy podejmowane przez CEEMAN, obejmujące organizację konferencji i wsparcia sieciowego w ramach stowarzyszenia, doradztwo, działania dla rozwoju edukacji i kształcenia z zakresu zarządzania czy prowadzenie badań.

Stowarzyszenie CEEMAN działa globalnie zrzeszając członków w ponad 50 państwach na 5 kontynentach.