Rekrutacja trwa

Executive MBA Collegium Humanum w prestiżowym Ratingu Programów MBA SEM FORUM

W prestiżowym Ratingu Programów MBA 2020 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM studia Executive Master of Business Administration prowadzone przez Collegium Humanum otrzymały bardzo wysoką ocenę – Klasę Profesjonalną.

Ranking MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM jest najdłużej prowadzonym systemem ocen programów MBA w Polsce. Cieszy się uznaniem jako obiektywna, rzetelna i konstruktywna ewaluacja programów MBA. Kryteria oceny ratingowej kierunków MBA obejmują ich wartość praktyczną dla menedżerów, standardy akademickie studiów, formę zajęć dydaktycznych, metody oceny efektów kształcenia, czy ogólne walory poznawczo-rozwojowe.

 

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM jest organizacją założoną w 1993 roku w Warszawie i akredytującą wiodące polskie uczelnie biznesowe. Działa na rzecz jakości kształcenia kadr menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy pomiędzy polskimi szkołami biznesu oraz wzmacniania pozycji polskiej edukacji w środowisku międzynarodowym.

 

SEM Forum prowadzi akredytację programów studiów wyższych I i II stopnia w zakresie ekonomii i zarządzania oraz informatyki, akredytację programów Master of Business Administration oraz akredytację instytucjonalną.

Klasa Profesjonalna w rankingu studiów MBA 2020 w Polsce