Rekrutacja trwa

I Akademicki Międzynarodowy Turniej Szachowy Polska-Uzbekistan

Jesteśmy dumni, że nasza uczelnia była gospodarzem I Akademickiego Międzynarodowego Turnieju Szachowego Polska-Uzbekistan! To wyjątkowe wydarzenie było doskonałą okazją do sprawdzenia swoich szachowych umiejętności, ale także do spotkania się i zintegrowania dwóch różnych kultur.

 

Nasza uczelnia kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia strategicznego, uznając, że kluczowym elementem w kształtowaniu wszechstronnych kompetencji jest zdolność do planowania i podejmowania świadomych decyzji. W tym kontekście, nie ma lepszego narzędzia niż gra w szachy.

 

Nagrody, które wręczał Ambasador Uzbekistanu JE Amirsaid Agzamkhodajew stały się symbolem uznania dla wysiłku i talentu uczestników turnieju, a jednocześnie manifestacją wspólnego zaangażowania obu państw w rozwijanie przyjaznych stosunków i wymiany doświadczeń na polu nauki i sportu.

 

Niech ta impreza stanie się momentem, który zapisze się głęboko w historii naszej uczelni jako wyraz tolerancji, współpracy i międzynarodowej przyjaźni.