Rekrutacja trwa

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Filii Collegium Humanum w Rzeszowie

W dniu 19 października br. odbyła się uroczystość pierwszej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w naszej Fili w Rzeszowie.

Uroczystości przewodniczył JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA Rektor Collegium Humanum, Założyciel mgr Michał Głaczyński, MBA, DBA, prorektorzy dr Tomasz Kulesza, MBA i mgr Iwona Górka, MBA oraz dr Henryk Pietrzak, MBA Dyrektor Instytutu Psychologii.

Wykład inauguracyjny pt.: “Psychologia a medycyna” wygłosił prof. dr hab. nauk. med. Rafał Niżankowski- Przewodniczący Rady Agencji i Oceny Technologii Medycznych, Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W czasie uroczystości miała miejsce Immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku.

W uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2019/2020 wzięli udział liczni goście min. władze Miasta Rzeszów, Jarosławia, Rady Miejskiej, Powiatu Rzeszowskiego przedstawiciele mediów oraz ośrodków kulturalnych i interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Błogosławieństwa na nowy rok akademicki 2019/2020 udzielił ks. prof. dr hab. kan. Janusz Mierzwa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.