Rekrutacja trwa

Instytut Badawczy Analiz Regionalnych

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Instytut Badawczy Analiz Regionalnych Collegium Humanum (IBAR) jest inicjatorem badań i debat naukowych w regionach. Eksperckie analizy i wyniki badań będą prezentowały socjologiczną diagnozę społeczeństwa dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem poszczególnych regionów w kraju w wymiarze instytucjonalnym, społeczno-gospodarczym oraz kulturowym.

Dyrektor Instytutu Badawczego

dr Bartłomiej Machnik, EMBA
E-mail: bartlomiej.machnik@humanum.pl

Obszar działalności

Obszarem działalności Instytutu będą początkowo regiony w których swoją działalność prowadzi już uczelnia:

Warszawa

Poznań

Katowice

Rzeszów

Radom

Lublin

Specyfika działalności Instytutu:

Instytut prowadzący badania i analizy, które przeznaczone będą przede wszystkim do instytucji zewnętrznych, takich jak redakcje prasowe, internetowe, stacje telewizyjne oraz indywidualni dziennikarze. Ponadto wyniki prac będą przesyłane zgodnie ze swoją specyfiką do zainteresowanych tematem instytucji publicznych i prywatnych. Głównym celem działania jest zdobycie rozpoznawalności marki oraz przedstawienie Uczelni, jako ośrodka badawczego i eksperckiego.Wynikiem prowadzonych działań będzie pojawianie się w materiałach prasowych wypowiedzi przedstawicieli Collegium Humanum.

 

Instytut może również prowadzić swoją działalność organizując wydarzenia, na których będzie poruszana tematyka w określonych obszarach, w której wypowiadaliby się zaproszeni goście.

Analizowane zagadnienia – obszar tematyczny

Poruszane zagadnienia dobrane stricte ze specyfiką uczelni, do których zaliczyć można m.in.:

 • Gospodarka
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Finanse publiczne
 • Rozwój/innowacje/start-upy
 • Rozwój regionalny (gmin, miast, województw)
 • Funkcjonowanie instytucji publicznych w regionie
 • Edukacja
 • Dezinformacja/wojna informacyjna
 • Social media

Metodologia działania Instytutu

Materiały przygotowywane będą m.in. w oparciu o:

 • Analizę przykładu;
 • Analizę porównawczą – komparatystykę;
 • Metody ilościowe – ankiety online
 • Metody jakościowe – rozmowy/wywiady publikowane na stronie www.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.