Rekrutacja trwa

Instytut Pedagogiki

Misja instytutu

Misją Instytutu Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Kadra dydaktyczna

Członkowie:

 • dr hab. Mieczysław Dudek
 • dr Jadwiga Serkowska-Mąka
 • dr Joanna Domańska
 • dr Emilia Szantiłło
 • dr Ewa Zawisza-Wilk
 • dr Bartłomiej Chrzanowski
 • dr Barbara Olszewska
 • dr Wioletta Budny
 • dr Marzenna Majchrzak
 • dr Tomasz Cieślik
 • mgr Dariusz Nowak
 • mgr Izabela Ogurek
 • mgr Wioleta Korzeniowska
 • mgr Sylwia Pachołek-Dąbek
 • mgr Ewa Barszczowska
 • mgr Anna Zakrzewska