Rekrutacja trwa

Instytut Prawa, Administracji, Kryminologii i Bezpieczeństwa

Misja instytutu

Misją Instytutu Prawa, Administracji, Kryminologii i Bezpieczeństwa jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu prawa oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodów prawniczych w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Dyrektor Instytutu

mec. Michał Olszewski

 • poniedziałek 18-20
 • wtorek 15-17
 • środa 15-17
 • czwartek 18-20
 • piętek 12-14

Kadra dydaktyczna

 • Prof. CH dr Paweł Łabuz
 • prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz
 • dr Małgorzata Wojciechowicz
 • dr Radosław Kostrubiec
 • dr Bartosz Straszak
 • dr Małgorzata Urban – Theocharakis
 • mec. Bartłomiej Solarz
 • mec. Michał Olszewski
 • mec. Wojciech Chrzanowski
 • mgr Jolanta Kucharska
 • mgr Magdalena Gera-Pikulska
 • mgr Małgorzata Dessoulavy
 • mgr Marta Ręgowska
 • mgr Monika Borzdyńska
 • mgr Paweł Grotowski
 • dr Anna Banaszewska
 • prof. Dr. Sandra Schlegel, MBA, akad. IM
 • Univ. Prof. Jo Schlegel, PhD, DBA, LL.M
 • prof. dr hab. inż. Alexander Belohlavek, Dr h.c.
 • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier
 • mec. Aleksandra Iskra, MBA
 • mec. Dr Artur Niedźwiecki
 • mec. Iwona Dobkowska
 • mec. Katarzyna Iskra
 • mec. Magdalena Łopatowska-Mikołajczyk
 • mec. Małgorzata Kurowska
 • mec. Małgorzata Skawińska
 • mec. Małgorzata Szum LL.M. ACO
 • mec. Marcin Harasimowicz
 • mec. Mariusz Czapski
 • mec. Michał Modro
 • mec. Mirosław Wróblewski
 • mec. Paweł Góra
 • mec. Wojciech Gunia
 • adw. Piotr Wojciechowski
 • adw. Wojciech Mądrzycki, EMBA