Koło Naukowe

Prawa Karnego

Cele Koła obejmują:

  1. pogłębianie wiedzy prawniczej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności z tematyki prawa karnego;
  2. wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym;
  3. integrację środowiska studenckiego i naukowego;
  4. współpracę z innymi kołami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami prawno-karnymi
  5. popularyzowanie wiedzy o prawie karnym wśród jednostek
  6. organizacyjnych o charakterze edukacyjnym;
  7. analizowanie orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach karnych.

Skład koła

Opiekun Koła

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c

Przewodnicząca Koła – Witold Łukasik

e-mail: witold.lukasik99@gmail.com tel. 604982765

Wiceprezes – Seweryn Hałaj

e-mail: seweryn.halaj99@gmail.com tel. 515943909

Wiceprezes – Jakub Studnicki

e-mail: jakubstudnicki@gmail.com tel. 508356326

Sekretarz – Michał Miastowski

e-mail: michalmia3@gmail.com tel. 668698536

Skarbnik – Karol Domżał

e-mail: karoldomzal@gmail.com tel. 790285505

Dołącz do naszego Koła Naukowego!

Wyślij zgłoszenie na

dodatkowe informacje, napisz na knpk@humanum.pl