Rekrutacja trwa

Komunikat

W związku z publikacją komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu z 27.03.2024 w przedmiocie „uznawania dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum” przez Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz powiązanych informacji medialnych, w szczególności w trosce o komfort Studentów i Absolwentów Uczelni, pragniemy wyjaśnić jak niżej.


Już w powołanym powyżej komunikacie wskazano, że ww. Rada „jest niezależnym organem pomocniczym” działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – powołanym na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 125). Należy przy tym podkreślić, że organ ten pełni wyłącznie funkcje opiniodawcze, wydając opinie o m.in. o kandydatach na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Powyższy komunikat Rady nie może więc stanowić i nie stanowi podstawy do jakiegokolwiek generalnego przesądzenia o „wartości” bądź „ważności” wszystkich dyplomów ukończenia studiów albo świadectw ukończenia studiów podyplomowych, w szczególności wobec ich wydania przez określoną uczelnię – organ ten nie posiada takich kompetencji.


Z uwagi na pojawiające się doniesienia medialne wymaga także zaznaczenia, że wobec Uczelni nie zostały jak dotąd potwierdzone przez właściwe organy czy też niezawisły sąd jakiekolwiek naruszenia. Powielanie natomiast podobnych informacji, w tym używanie generalnych określeń w stosunku do wszystkich Studentów czy Uczestników studiów podyplomowych oraz Absolwentów Uczelni pozostaje działaniem nieuprawnionym i krzywdzącym dla wszystkich tych osób, którym dzięki nierzadko intensywnej, sumiennej pracy i zaangażowaniu we własny rozwój udało się zdobyć wymarzone wykształcenie.


Uczelnia pragnie jednocześnie zapewnić, że podejmie wszelkie właściwe kroki w celu wyjaśnienia opisanej sytuacji.