Rekrutacja trwa

Konferencja „Współczesne wyzwania w zarządzaniu i kierunek na przyszłość”

16 czerwca br. w siedzibie Collegium Humanum odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania w zarządzaniu i kierunek na przyszłość” w ramach projektu „Humanowski Festiwal Nauki”, „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Głównymi celami konferencji było:

  1. Zrozumienie głębokich zmian, które zachodzą w zarządzaniu i ich wpływ na przyszłość biznesu.
    2. Zaproponowanie nowych rozwiązań i modeli zarządzania, które będą odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu.
    3. Zrozumienie wpływu zmian w relacjach międzyludzkich i rosnącej roli kultury biznesu na zarządzanie.

Udział w konferencji wzięli: prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D., prof. CH dr inż. Lech Kurnicki, dr Bartłomiej Machnik, EMBA, prof. CH dr Piotr Kosiak, MBA, DBA, LL.M., prof. zw. dr hab. Marek Lisiecki, prof. CH dr Piotr Szczurowski, prof. CH dr Hubert Paluch, MBA, MSc.

Patronat medialny sprawowali HumanumTV i PolandGo.