Rekrutacja trwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od CSR do ESG – teoria i praktyka

13 czerwca br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od CSR do ESG – teoria i praktyka”. Podczas, której eksperci ze świata biznesu, menedżerowie oraz grono akademickie poruszyli tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, roli CSR i ESG w kontekście zmian klimatycznych czy też poziomy dyskursu na temat CSR w social mediach.

 

Licznie przybyli uczestnicy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych, nie zabrakło wielu pytań, które zgłębiały poruszane tematy. Nasi prelegenci dzielili się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim swoim własnym doświadczeniem i praktykami z zakresu CSR oraz ESG. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w konferencji

 

W konferencji udział wzięli m.in. Piotr Winek, MBA – Manager Business Hub, Dariusz Prosiecki – Pracodawcy RP, Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA – AFA Media, Szczepan Barszczewski, Członek Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości, Krzysztof Błaszczyk i Marta Domagalska – Tuv Sud Polska, Miłosz Marchlewicz – Forum Odpowiedzialności Biznesu, prof. CH dr inż. Lech Kurnicki – Polski Związek Piłki Siatkowej/Collegium Humanum, prof. dr hab. Marek Lisiecki – Collegium Humanum, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – Collegium Humanum, prof. CH dr Piotr Kosiak – Collegium Humanum, prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, LL.D. – Prorektor ds. Studenckich i Nauki Collegium Humanum, dr Bartłomiej Machnik, EMBA – Collegium Humanum, prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prof. dr hab. Jacek Kamiński – Akademia Bielska Nauk Stosowanych i wielu innych specjalistów.

 

Patronat specjalny nad konferencją objęła Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

 

Partnerami konferencji zostali: Instytut Świadomości, Manager Business Hub, Newton University (Czechy), Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Słowacja), Vysoka Skola DTI (Słowacja) Centrum im. Adama Smitha, Polska Federacja Szpitali, Tuv Sud Polska, Polski Związek Piłki Siatkowej, Poczta Polska, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

 

Medialną oprawę nad wydarzeniem sprawowali nasi patroni medialni: TVP3 Warszawa, Radio Kolor, Poland Go, Humanum TV. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Collegium Humanum

 

Konferencja finansowana w ramach Projektu „Humanowski Festiwal Nauki” i „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”