Rekrutacja trwa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szanuję, nie hejtuję. Hejt – aspekty prawne, psychologiczne,ekonomiczne i społeczne
14-15.06.2019

COLLEGIUM HUMANUM
SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA

COLLEGIUM HUMANUM
WARSAW MANAGEMENT UNIVERSIT

OŚRODEK EKSPERTYZ I ANALIZ PRAWNYCH AKADEMIA DE VIRION

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

 

Szanuję nie hejtuję.
Hejt – aspekty prawne, psychologiczne, ekonomiczne i społeczne.

 

I respect, I don’t hate.
Hate – legal, psychological, economic and social aspects.

14-15 Czerwiec / June 2019 – godz. 11.00 (am)

Warszawa, ul. Moniuszki 1A

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska
 (Warsaw, Poland)

Akademia De Virion
 (Warsaw, Poland)

Newton College
(Prague, Czech Republic)

Apsley Business School
 (London, The United Kingdom)

Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety,
(Bratislava, Slovakia)

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

Patronat Honorowy/ Honorary Patronage 

H.M.  prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., Rector Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej (Warsaw, Poland)

H.M. prof. dr Jan Mojzis, Rector Newton College (Prague, Czech Republic)

H.M. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, MBA, Dr h.c., prof. h.c., Rector  Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

H.M. doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., Rector, DTI University (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, CEO Akademia De Virion (Warsaw, Poland)

prof. dr Sebastian Fuller, Academic Director, Apsley Business School (London, The United Kingdom)

Hon. prof. UP dr hab.  Ireneusz M. Świtała, dr h.c., Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland) 

Komitet Naukowy / Scientific Committe

Przewodniczący / Chairman

 prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Poland)

 

Członkowie / Members

 prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Jiri Kolenak, MBA, Newnton College (Prague, Czech Republic)

prof. nadzw. dr hab. Mariola Lemonnier, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Ekspertyz i Analiz Prawnych Akademii de Virion (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalski, Chrześcicjańska Akademia Teologiczna (Warsaw, Poland)

H.M. doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

prof. dr hab.  Tadeusz Bąk,Prešovská Univerzita v Prešove (Presov, Slovakia)

prof. nadzw. dr hab. Leon Szot, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Cracow, Poland)  

prof. dr hab.Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Michał Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ośrodek Ekspertyz i Analiz Prawnych Akademii de Virion (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Zakrzewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Ekspertyz i Analiz Prawnych Akademii de Virion (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Monika Podkowińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warsaw, Poland)

prof. dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II (Biała Podlaska), Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych (Poland)

prof. dr hab. Alexander Bělohlávek,  Technicka Univerzita (Ostrava, Czech Republic)

prof. dr Thorsten Eidenmüller, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

prof. dr Sebastian Fuller, Apsley Business School (London, The United Kingdom)

prof. nadzw. dr hab. Karol Karski, Uniwersytet Warszawski (Warsaw, Poland)

prof. nadzw. dr hab. Marek Klimek, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland)

prof. dr hab. Stiepan Sokol, Białoruski Instytut Prawoznawstwa (Minsk, Belarus)

prof. dr Vojtech Tkáč, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

doc. PaedDr. Ing. Daniel Lajčin, PhD.,DBA, LL.M, m. prof., DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

doc. PaedDr. Mgr. Gabriela Gabrhelová, PhD., DBA, LL.M, DTI University, (Dubnica nad Váhom, Slovakia)

Hon. prof. UP dr hab.  Ireneusz M. Świtała, dr h.c., Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Pedagogiczny (Cracow, Poland)  

ThDr. Doc. Peter Vansač, PhD., Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety, (Bratislava, Slovakia)

dr Hubert Jurjewicz, Psy.D., C.S.E. PAISR (New Jersey, USA)

prof. doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. (Bratislava ,Slovakia)

dr Józef Chwedorowicz, Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (Warsaw, Poland)

prof. ndzw. dr hab. Mirosław Karpiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Poland

Komitet Organizacyjny / Organizing Committee

Przewodniczący / Chairman:

dr Marcin Gierczyk

 

Członkowie / Members:

mgr Dagmara Dobosz

mgr Sławomir Jagieła

mgr Bartosz Straszak

mgr Marcin Moniuszko

Patronat medialny

List od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopa