Rekrutacja trwa

Nowa Rektor Collegium Humanum

Rektor Collegium Humanum dr hab. Ilona Makowska, prof. CH jest od wielu lat ściśle związana z edukacją. Jej osiągnięcia w  nauce, sztuce i zarządzaniu uczyniły ją jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie komunikacji wizualnej, infografiki i nowoczesnych technologii.

 

Jej priorytetem jest nie tylko rozwój programu edukacyjnego, ale też promocja innowacyjności, interdyscyplinarności i globalnego spojrzenia na edukację. Podkreśla przy tym, że chce wspierać rozwój indywidualnych pasji i talentów studentów tworząc przy tym inspirujące środowisko akademickie, którego spójne funkcjonowanie ma przełożyć się na sukcesy zawodowe i osobiste.

W trakcie swojej bogatej kariery naukowej Rektor Ilona Makowska zdobywała doświadczenie m.in. jako Prodziekan na Uniwersytecie Zielonogórskim, zastępca Prorektora Komisji ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Dziekan Wydziału WSB Merito Bydgoszcz oraz Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem w WSB Poznań. Kierowała też studiami podyplomowymi „Komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa”.

W 1999 r. uzyskała stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, zaś jej dysertacja habilitacyjna zdobyła uznanie za obszerną dokumentację problemów społecznych i autorskie definicje zagadnień. Jako wykładowca i menedżer kierunku Design w biznesie w WSB w Toruniu, zainicjowała wiele innowacyjnych projektów z zakresu e-learningu, przemysłu kreatywnego i bezpieczeństwa przestrzeni zurbanizowanej. Jej praca naukowa zyskała uznanie także na arenie międzynarodowej, co potwierdzają liczne projekty i granty.

 

„Znam wszystkie etapy procesu zarządzania zespołem. Zarządzam tak, by pracownicy chcieli pracować, a nie musieli. Dbam o dostarczanie studentom usług najwyższej jakości. Szanuję pracowników i studentów – ich dobro jest dla mnie priorytetem i to jest to, czego Collegium Humanum teraz potrzebuje” – pisała dr hab. Ilona Makowska, prof. CH ubiegając się o funkcję Rektora. Na to stanowisko została powołana 29 lutego 2024 r.