Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Nowość. Studia I i II stopnia na kierunkach: Administracja i Pedagogika

Mamy przyjemność poinformować, iż Minister Edukacji i Nauki po pozytywnej uchwale Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydał pozwolenie na prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunkach Administracja i Pedagogika w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunkach Administracja i Pedagogika na rok akademicki 2022/2023 zostaje rozpoczęta.

 

Oferujemy kandydatom na studentów Collegium Humanum na studia I i II stopnia na kierunkach Administracja i Pedagogika liczne specjalności, dzięki którym mogą zdobywać kwalifikacje do przyszłej pracy zawodowej oraz  rozwijać indywidualne zainteresowania.

 

Wybierz specjalność dla siebie na studiach I i II stopnia na kierunku Adminstracja:

 • E-administracja
 • Administracja celna i skarbowa
 • Administracja publiczna
 • Administracja samorządowa
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja biznesu
 • Bezpieczeństwo Pracy (BHP)
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
 • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
 • Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja dyplomatyczno-konsularna
 • Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Administracja i zarządzanie nieruchomościami

 

lub na studiach I i II stopnia na kierunku Pedagogika:

 • Andragogika, mentoring i coaching
 • Doradztwo zawodowe i HR 
 • Edukacja medialna i technologie informatyczne 
 • Grywalizacja w edukacji 
 • Innowacyjne metody kształcenia
 • Kryminologia i resocjalizacja 
 • Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych 
 • Opieka żłobkowa i przedszkolna 
 • Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury 
 • Pedagogika opiekuńcza osób starszych 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży 
 • Pedagogika społeczna z psychopedagogiką 
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza 
 • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną 
 • Pedagogika turystyki i rekreacji 
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką 
 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa 
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych )
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN