Rekrutacja trwa

Oświadczenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum w Warszawie

W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu publikacjami medialnymi, które stanowią bezpośredni atak na Collegium Humanum, godzą w dobre imię uczelni oraz jej studentów, Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego pragnie stanowczo oświadczyć:

 

1. Publikacje medialne związane z Collegium Humanum są nierzetelne i krzywdzące.

Od dłuższego czasu obserwujemy z niepokojem narastającą falę ataków na naszą Uczelnię. Doniesienia medialne często opierają się na nieprawdziwych lub niepełnych informacjach, mających na celu zdyskredytowanie  naszej Alma Mater Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej i jej społeczności studenckiej. Stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom i dezinformacji, która szkodzi uczelni, ale przede wszystkim  studentom.

 

2. Spotkaliśmy się z władzami uczelni, aby omówić bieżącą sytuację.

W dniu 22.02.2024 r. odbyło się spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego z władzami Collegium Humanum. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację na Uczelni, w tym kwestie związane z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego.

 

3. Organizacja i przebieg procesu dydaktycznego w Collegium Humanum jest niezagrożony.

Z całą stanowczością pragniemy zapewnić, że zajęcia dydaktyczne w Collegium Humanum odbywają się i będą odbywać się zgodnie z planem. Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki. Pomimo pojawiających się przeszkód, organizacja zajęć jest pod pełną kontrolą i nie ma zagrożenia dla ich kontynuacji.

 

4. Wspieramy studentów Collegium Humanum.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego jest w stałym kontakcie ze studentami i zapewnia im swoje wsparcie. Jesteśmy gotowi do udzielania informacji i pomocy wszystkim, którzy czują się zagubieni lub zaniepokojeni sytuacją. Apelujemy do wszystkich o powściągliwość w wydawaniu opinii. Każdy z Nas ciężko pracuje w trakcie trwania studiów, czego efektem są nasze wyniki w nauce. Dobro studentów i całej społeczności akademickiej jest dla nas najważniejsze. Wraz z władzami uczelni nieustannie podejmujemy działania mające na celu usprawnić różne procesy i dążymy do jeszcze wyższych standardów edukacyjnych.

 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
Collegium Humanum w Warszawie