Rekrutacja trwa

Prof. dr hab. Edyta Hadrowicz nagrodzona przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 28 listopada 2022 r. na posiedzeniu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Kapituła IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” nagrodziła rozprawę habilitacyjną prof. CH dr hab. Edyty Hadrowicz pracownika naukowo-dydaktycznego i Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji. Monografia naukowa zatytułowana ,,Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna” została uznana przez Kapitułę Konkursu za jedną z trzech najlepszych rozpraw habilitacyjnych, kwalifikując ją jako wybitne osiągnięcie w nauce prawa.

 

Celem konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr. hab. Marcina Wielca, prof. UKSW, jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. – W skład Kapituły wchodzą wybitni profesorowie, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, adwokaci i teoretycy prawa – podkreśla Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Na otwarciu posiedzenia Kapituły Konkursu dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW, podkreślał, że dla tych osób, które Kapituła wyróżniła, otrzymanie narody od takiego grona naukowego, to wielki prestiż. 

 

Uroczysta Gala Konkursu odbyła się 9 grudnia 2022 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Nasza uczelnia realizuje studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo oraz studia podyplomowe: Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie oraz Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie.