Rekrutacja trwa

Psychologia rodziny

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychologia rodziny
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność psychologia rodziny dostarcza wiedzy na temat diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych. Psychologia rodziny adresowana jest do osób, interesują się psychologią rozwoju człowieka i czują potrzebę pomagania młodym ludziom w dążeniu do odkrywania własnego ja oraz pomocy rodzinie. Kandydaci powinni być otwarci na nowe doświadczenia i wrażliwi na problematykę okresu dzieciństwa oraz dorastania. Studia analizują różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne

Psychologia rodziny

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Psychologii dzieci i młodzieży

Psychologii dorosłych

Psychologii rodziny

Psychologii klinicznej

Psychoterapii

Psychotraumatologii

Zaburzeń w obrębie układu nerwowego (adhd, autyzm, zespół aspergera, fasd i inne);

Diagnozy psychologicznej dzieci i osób dorosłych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza środowiska wychowawczego
 • Metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli)
 • Problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania
 • Radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole
 • Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • Placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i resocjalizacyjnych
 • Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Poradnie zdrowia psychicznego
 • Centra edukacyjno-rehabilitacyjne
 • Centra pomocy rodzinie
 • Rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • Ośrodki adopcyjne

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie