Rekrutacja trwa

„Serce czy rozum” – studencka konferencja o granicach zawodu psychologa

W czwartek 10 listopada br. w Browarach Warszawskich odbyła się konferencja studencka „Serce czy rozum. Granice zawodu psychologa”, której organizatorem byli studenci psychologii-członkowie Koła Naukowego Práksis.

 

Przedstawiciele kadry dydaktycznej oraz studenci poruszyli tematykę odnoszącą się do aspektów pracy psychologa i psychoterapeuty, takich jak etyka czy duchowość. Dyskusja poświęcona była również zagadnieniom etycznym w kontekście zawodu naukowca.

 

Z wystąpieniami w ramach dedykowanych bloków tematycznych w konferencji udział wzięli dr h.c., Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki Collegium Humanum prof. CH dr hab. Teresa Panas, prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz Prorektor ds. studenckich i nauki, dr Bartosz Łukaszewski, mgr Małgorzata Krysa oraz mgr Jakub Mąkosa.

 

Zebrani goście mieli także możliwość wymiany doświadczeń po oficjalnej części konferencji.