Rekrutacja trwa

Spotkanie z Prorektorem Filii Collegium Humanum w Szczecinie

Wczorajsze spotkanie naszych stacjonarnych studentów z Prorektorem Filii Collegium Humanum w Szczecinie, Bartoszem Mickiewiczem, było nie tylko wyjątkową okazją do wymiany poglądów, ale także niezwykle inspirującym doświadczeniem, które potwierdziło zaangażowanie uczelni w dobro naszej społeczności akademickiej.

 

Atmosfera otwartej dyskusji i wzajemnego zrozumienia, która zapanowała podczas spotkania, była prawdziwie pozytywnym przeżyciem. Prorektor Mickiewicz zapewnił naszych studentów o ciągłości funkcjonowania uczelni oraz o środkach podjętych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i komfortu. Jego troska o dobro studentów była wyraźnie odczuwalna i budująca.

 

Nie tylko omówiono bieżące wyzwania, ale także przedyskutowano możliwości wsparcia ze strony uczelni. Prorektor z wielkim zainteresowaniem wysłuchał opinii i pomysłów studentów, co wzmocniło więzi między społecznością akademicką a władzami uczelni. To właśnie takie dialogi kształtują naszą uczelnię jako miejsce, gdzie głos studentów jest ceniony i brany pod uwagę.

 

Jesteśmy zaszczyceni zaangażowaniem naszych studentów oraz wdzięczni za otwartość i zaufanie, które okazali nam podczas tego wyjątkowego spotkania. Ich zaangażowanie stanowi fundament naszej społeczności akademickiej i motywuje nas do dalszego doskonalenia.

 

Pamiętajcie, drodzy studenci, że Collegium Humanum zawsze stoi po Waszej stronie i dąży do zapewnienia Wam jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju osobistego. Jesteśmy tutaj dla Was, gotowi do wspierania Waszej drogi akademickiej i życiowej!

 

Niech ta energia spotkania towarzyszy nam w naszych kolejnych wyzwaniach i osiągnięciach. Razem tworzymy wyjątkową społeczność, która jest źródłem inspiracji i wzajemnego wsparcia.

 

Dziękujemy za Waszą pasję i oddanie!