Rekrutacja trwa

Resocjalizacja oraz socjoterapia

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Resocjalizacja oraz socjoterapia
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Studia na kierunku Pedagogika w ramach specjalności Resocjalizacja oraz socjoterapia przygotowują do podejmowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i metod działalności opiekuńczej. Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej związanej z problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcjami rodziny. Studia na kierunku Resocjalizacja z socjoterapią pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań profilaktycznych oraz działań resocjalizacyjnych i wychowawczych. Po ukończeniu kształcenia, absolwent ma możliwości podjęcia pracy w instytucjach i ośrodkach prowadzących działania z zakresu resocjalizacji i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym i demoralizacyjnym.
Resocjalizacja z socjoterapią

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychopatologia
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

Perspektywy zatrudnienia

 • placówkach edukacyjnych
 • ośrodkach socjoterapii
 • zakładach poprawczych
 • zakładach karnych
 • domach pomocy społecznej
 • schroniskach dla nieletnich
 • domach dziecka

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie