Rekrutacja trwa

Innowacyjne metody kształcenia

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Innowacyjne metody kształcenia
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi współczesna szkoła, jest kształcenie jednostki permanentnie uczącej się, gotowej na podjęcie nowych wyzwań, elastycznej, z łatwością dostosowującej się do zmieniających się warunków i oczekiwań. Szkoła powinna być przede wszystkim otwarta na innowacje – nie tylko w świecie technologii ale też w odniesieniu do procesu nauczania-uczenia się. Jednym z fundamentalnych wyzwań współczesnej edukacji jest ewolucja metod nauczania. Związane jest to z priorytetami współczesnego, nowoczesnego modelu edukacji mającego na celu dążenie do aktywizacji uczniów. Aktywizacja ma na celu zachęcenie ucznia do operowania zdobytą wiedzą, pracę w grupie, rywalizację, a także integrację z otoczeniem.
Innowacyjne metody kształcenia

Student w czasie zajęć zdobędzie wiedzę z zakresu nowatorskich metod pracy z uczniem oraz nabędzie umiejętności praktyczne dotyczące doboru i wykorzystywania tych metod w pracy dydaktycznej oraz podczas zajęć świetlicowych i wychowawczych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • proces uczenia się i zasady nim rządzące
 • motywowania do nauki uczniów
 • Innowacyjne nauczanie – nauczyciel innowator
 • TIK w edukacji;
 • innowacyjne metody nauczania oraz praktyczne sposoby ich wykorzystania np. metoda jigsaw według Elliott’a Aronson’a, Desing Thinking, Challenge Based Learning i inne
 • skuteczności poszczególnych metod nauczania

Perspektywy zatrudnienia

 • placówki edukacyjne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • domy kultury
 • placówki prowadzące różne formy nauczania i szkolenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie