Rekrutacja trwa

Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury koncentruje się na dziedzinie pedagogiki w dziedzinie kultury i mediów. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje z zakresu pedagogiki, mediacji artystycznej, edukacji medialnej, filozofii i socjologii. Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia a także rozwinięcie umiejętności koniecznych do organizowania różnych form życia kulturalnego.
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kultury

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • animacja i zarządzanie kulturą
 • teoria kultury
 • współczesne zachowania komunikacyjne
 • psychosocjologia kultury
 • metodologia badań kulturoznawczych
 • współczesny rynek kultury i sztuki

Perspektywy zatrudnienia

 • organizator życia kulturalnego
 • animator kultury, instruktor
 • kierownik literacki
 • recenzent literacki, filmowy, teatralny
 • kreator zajęć w placówkach pozaszkolnych
 • menadżer zajęć w placówkach dziennego pobytu

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie