Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Studia DBA, LL.D, DPH, DPA

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 lutego 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
Doctor of Business Administration (DBA) to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA. Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.
Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia zaprojektowane zostały dla ambitnych menedżerów w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dalszego rozwoju kariery i własnych talentów zwiększając ich wartość na rynku pracy w sektorze executive. Na studiach Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia będziesz rozwijać wysoki poziom niezależnego i krytycznego myślenia oraz nauczysz się wykorzystać swoje rozległe i indywidualne osiągnięcia zawodowe w zarządzaniu wielodyscyplinarnym środowisku biznesu.
DBA – Art & Science są przeznaczone dla poszukujących inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze.
Studia DBA – Badania Kliniczne są realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.
Na studiach DBA o profilu „Cyberbezpieczeństwo” poznasz kierunki rozwoju zagrożeń cybernetycznych, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i instytucje, a także sposoby radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Zyskasz wiedzę z zakresu budowy bezpiecznych systemów teleinformatycznych oraz zapobiegania, wykrywania i łagodzenia ataków cybernetycznych, których liczba wciąż rośnie. Studia pozwalają zapoznać się z różnymi technikami, procesami i praktykami stosowanymi w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami bądź nieautoryzowanym dostępem.
Studia Przywództwo i Coaching to pierwsze i jedyne w Polsce studia DBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu. Oferujące prestiżowy Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez The Academy of Executive Coaching, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC.
Absolwenci studiów podyplomowych DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu związanego z szerokorozumianym obszarem Technologii Informatycznych.  
DBA – Zarządzanie w Turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców-praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.
Doctor of Public Administration (DPA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu. Studia podyplomowe Doctor of Public Administration (DPA) podnoszą i potwierdzają zarządcze i przywódcze kwalifikacje kadr kierowniczych administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Studia łączą wiedzę z obszarów prawno-administracyjnego i ekonomiczno-finansowego funkcjonowania sektora publicznego z uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Nauczanie odbywa się w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), co gwarantuje realistyczne i praktyczne kształcenie.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.