Filia w Rzeszowie

Prawo dla Licencjatów i Magistrów

Studia Jednolite Magisterskie

Dziennik Gazeta Prawna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PRAWO
 • Tryb studiów NIESTACJONARNE
 • TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTER PRAWA

NOWOCZESNE STUDIA PRAWNICZE

Kierunek Prawo od zawsze cieszy się niesłabnącą popularnością. Kierunek ten jest uznawany za prestiżowy. Dla kogo studia prawnicze? Niestacjonarne studia na kierunku PRAWO to jednolite studia magisterskie z możliwością indywidualnej organizacji studiów. Studenci prawa posiadający ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów, mogą wnioskować o indywidualny tok studiów. W trakcie studiów prawniczych realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich z zakresu prawa.  W trakcie studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Collegium Humanum można ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium itp.). Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO, można zdobyć pełne wykształcenie prawniczew czasie znacząco krótszym  niż 5 lat, umożliwiające dostęp do zawodów prawniczych. W tym czasie zdobędziesz solidne przygotowanie do pracy w różnych instytucjach m.in. w sądach, kancelariach, czy urzędach państwowych. Zdobędziesz umiejętności potrzebne do zdania egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcy prawnego lub inną. Podjęcie nauki na studiach prawniczych to idealny wybór dla osób, które chcą mieć realną możliwość wykonywania pracy lub kontynuowania kariery zawodowej w sektorze prawa np. w wymiarze sprawiedliwości. Program studiów pozwala nabyć wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Absolwenci naszej szkoły zyskują szansę na rynku pracy, są w pełni przygotowani do świadczenia usług prawniczych lub podjęcia dalszego kształcenia. 

wydział prawa na jednolitych studiach magisterskich

Kierunki studiów prawniczych nieustannie od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży. Kierunki prawnicze to idealny kierunek studiów II stopnia dla osób, które chcą mieć realną możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania kariery w zawodach prawniczych w sektorze prawa. Studia prawnicze są dla Ciebie, jeżeli marzysz o otworzeniu własnej kancelarii prawnej. Program studiów na kierunkach prawniczych pozwala nabyć wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. Na kierunku prawo znajdziesz unikatowe przedmioty, dzięki którym nabędziesz cenne umiejętności praktyczne przydatne w rozprawach sądowych i nie tylko. Podczas studiów nabędziesz kompetencje, które pozwolą Ci bez przeszkód sporządzać różnego rodzaju pisma procesowe. Absolwenci prawa naszej szkoły są konkurencyjni na rynku pracy, a po ukończeniu studiów prawniczych, są w pełni przygotowani do świadczenia usług prawniczych lub podjęcia dalszego kształcenia. Jakie są zalety studiowania prawa? Po studiach prawniczych na naszej uczelni absolwent ma mnóstwo możliwości zawodowych, szczyci się praktyką i posiada szeroką wiedzę prawniczą. Absolwenci studiów prawniczych mogą pracować jako radcowie prawni, w sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, w organach administracji rządowej, a także w prywatnych organizacjach międzynarodowych. Praktycy prawa posiadają umiejętności niezbędne, aby kształcić przyszłych prawników w sektorze prawa. Ukończenie studiów na kierunku Prawo pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków daje możliwość wykonywania zawodu prawnika. Podczas zajęć rzemiosła prawniczego będziesz uczył się między innymi na zajęciach praktycznych w postaci symulacji rozpraw sądowych. Studiując Prawo na naszej uczelni, masz pewność, że program studiów prawniczych został stworzony na podstawie potrzeb rynku. Gruntownie wykształceni specjaliści bez problemu odnajdą się w dowolnym zawodzie prawniczym. Absolwent podczas zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych nabierze niezbędnych umiejętności, które pomogą mu łączyć wykształcenie z wykonywaną pracą. Zachęcamy również do naszej oferty edukacyjnej – studia podyplomowe.

Partner merytoryczny

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • prawoznawstwo
 • logika prawnicza
 • prawo rzymskie
 • teoria i filozofia prawa
 • etyka prawnicza
 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • doktryny polityczno-prawne
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie karne
 • prawo skarbowe i podatkowe
 • postępowanie cywilne
 • łacińska terminologia prawnicza
 • prawo pracy
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze publiczne
 • historia ustroju i prawa w Polsce
 • powszechna historia ustroju i prawa
 • prawo handlowe
 • międzynarodowe postępowanie cywilne
 • seminarium dyplomowe
 • klinika prawa

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwenci mają szerokie perspektywy zatrudnienia w sektorze prawa. Kończąc Prawo, znajdziesz pracę w następujących zawodach:

Sędzia

Adwokat

Prokurator

Notariusz

Radca prawny

Komornik

Referendarz sądowy

Arbiter

Dyplomata

Ekspert podatkowy

Mediator

Rzecznik patentowy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Partnerstwa i rejestry

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
The European Council
of Leading Business Schools
Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.