Rekrutacja trwa

Styczniowy Dzień Otwarty w Warszawie

31 stycznia br. odbył się Dzień Otwarty w Collegium Humanum w siedzibie uczelni przy al. Jerozolimskich 133A w Warszawie.

Kandydaci na studia wzięli udział w ciekawych warsztatach oraz prelekcjach. Mieli również możliwość wziąć udział w badaniu predyspozycji zawodowych.

 

 

Na kandydatów na studia czekały min.:

 • warsztaty z psychologii
 • warsztaty informatyczne z kierunku Media i Zarządzanie
 • prezentacje laboratoriów- technologie VR
 • warsztaty z Prawa/Kryminologii i Bezpieczeństwa, na których odbyła się symulacja i pokaz rozprawy sądowej
 • badanie predyspozycji zawodowych.
 

W Collegium Humanum prowadzimy studia licencjackie i magisterskie na kierunkach:

 • Media
 • Psychologia
 • Zarządzanie
 • Pedagogika
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Prawo
 • Kryminologia
 • Bezpieczeństwo
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość