Rekrutacja trwa

Ukraińscy rektorzy z Kijowa i Lwowa profesorami honorowymi Collegium Humanum

31 maja br, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Profesora Honorowego Collegium Humanum dla JM prof. Jewhena Imasa Rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie w Ukrainie oraz JM prof. Jewhena Prystupa Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie w Ukrainie. Ceremonii wręczenua insygniów i dyplomów dokonał JM prof. dr hab. Pawel Czarnecki, MBA, Dr h.c., a tradcyjną laudację wygłosił Prezes Polskiego Olimpijskiego prof. h.c. dr h.c. Andrzej Kraśnicki, MBA.

– Ta uroczystość ma symboliczny wymiar. Odbywa się w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu dla polskiego sportu. Współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim, a naszymi studentami są także sportowcy i olimpijczycy. Cieszę się, że dziś możemy dać wyraz najwyższego uznania i szacunku dwóm wybitnym profesorom z Ukrainy i w ten sposób przekazać przesłanie, że pokój jest najwyższym dobrem – powiedział JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

 

Prof. Eugeniusz Imas – rektor Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie, przewodniczy Komisji Sportu i Środowiska Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy, przewodniczący Ukraińskiej Federacji Sportu Uniwersyteckiego. Ponadto jest autorem ponad 120 artykułów i prac badawczych na temat społeczno-ekonomicznych i prawnych zagadnień kultury fizycznej i sportu, przedsiębiorczości w zakresie kultury fizycznej i sportu, strategii i zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia oraz promotorem rozwoju e-sportu w Ukrainie.

 

Prof. Eugeniusz Prystupa – doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor akademii Ukraińskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego oddziału Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy w obwodzie Lwowskim. Posiada 9 certyfikatów praw autorskich i patentów Ukrainy. Przygotował 6 doktorów habilitowanych i 15 doktorów nauk o Kulturze Fizycznej. Autorem 320 prac naukowych, dydaktycznych i metodycznych – napisanych samodzielnie i we współautorstwie. Ponad 60 ukazało się w czołowych wydawnictwach zagranicznych.

 

Na wyjątkowej uroczystości o wymiarze naukowym i międzynarodowym swoją obecnością zaszczycili Rektorzy i Prorektorzy uczelni z Polski🇵🇱 oraz z Ukrainy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, społecznych oraz mediów, zaś galę swoim występem uświetnił chór pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego.

 

Tytuł Profesora honorowego Collegium Humanum otrzymali:

  • Krzysztof Cugowski – piosenkarz, senator VI kadencji
  • Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
  • Vaclav Klaus – Prezydent Czech w latach 2003-2013

 

Nasza uczelnia Collegium Humanum zdobyła tytuł Uczelni Roku Polski w Ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym wg PolskaPress oraz otrzymaliśmy tytuł WYBITNA INSTYTUCJA ROKU 2022 w kategorii EDUKACJA w plebiscycie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.