Rekrutacja trwa

Współpraca z Konferencją Rektorów Słowacji

W dniu 5 października br. w Dubnicy nad Vahom na Słowacji JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA uczestniczył w spotkaniu rektorów uczelni publicznych i niepublicznych należących do Konferencji Rektorów Słowacji (Slovak Rectors´ Conference, Slovenská rektorská konferencia) pod przewodnictwem jej Prezydenta JM prof. doc. JUDr. Marka Šmida, PhD. Rektora Uniwersytetu w Trnawie (Trnavská univerzita, University of Trnava). W czasie uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w Vysokej Skole DTI w Dubnicy dokonano inauguracji kadencji JM doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusy, PhD. Rektora Vysokej Skoly DTI poprzez symboliczne przekazanie insygniów władzy rektorskiej, pierścienia, berła oraz łańcucha. Gratulacje JM Rektorowi Vysokej Skoly DTI złożył w imieniu Konferencji Rektorów Słowacji JM prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. oraz JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele Parlamentu Republiki Słowackiej, władz samorządowych oraz biznesu.