Rekrutacja trwa

Spotkanie JM Rektora z Prezydentem Rzeszowa

24 stycznia br. w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie JM prof. dr hab. Paweł Czarneckiego, Prezydenta Akademii Medycznej Humanum,Konsula Honorowego Republiki Uzbekistanu z Prezydentem Miasta Rzeszowa Panem Konradem Fijołkiem.

 

Podczas spotkania omawiano aktualne wyzwania dla edukacji oraz systemu szkolnictwa wyższego w Rzeszowie i na Podkarpaciu. 

 

JM Rektor podziękował Panu Prezydentowi za tworzenie pozytywnych warunków dla funkcjonowania uczelni wyższych w Rzeszowie oraz otwartość na dialog.

 

Collegium Humanum w Rzeszowie aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym min. poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw jak Festiwal Carpatia, szpitali i ośrodków pomocy społecznej.

 

Collegium Humanum w Rzeszowie jest 1. uczelnia w Rzeszowie i na Podkarpaciu, która uruchomiła studia na kierunku Psychologia.