Studia MBA

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

MBA w badaniach klinicznych Collegium Humanum jest realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.
W dobie cyfryzacji i postępującej automatyzacji, zarządzanie biznesem coraz częściej opiera się na technologiach bazujących na Sztucznej Inteligencji (AI). Użycie AI w analizie danych, prognozowaniu, personalizacji ofert i wielu innych aspektach działalności korporacyjnej, staje się nie tylko konkurencyjną przewagą, ale i koniecznością dla przetrwania na rynku. Program studiów MBA w zakresie AI w Zarządzaniu Biznesem dostarczy praktycznych umiejętności i głębokiej wiedzy w tym obszarze, umożliwiając studentom nie tylko zrozumienie, ale i efektywne wykorzystanie AI w codziennej działalności firmy.
Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.
Executive MBA – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków i kandydatów na członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów, kierowników lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze w podmiotach branży wodociągowo – kanalizacyjnej, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa.
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

Studia Master of Business Administration w Collegium Humanum to dwusemestralne studia podyplomowe dla wszystkich osób, aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk, menedżerów biznesu, czy zarządzających firmami. Wysokie kwalifikacje, jakie otrzymują absolwenci naszych studiów MBA, pozwalają z powodzeniem zaistnieć i odnaleźć się w realiach biznesowych krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Studia MBA – Master of Business Administration na naszej uczelni to gwarancja osiągnięcia sukcesu na różnym polu zarządzania. Program studiów podyplomowych pozwala przyswoić wiedzę i umiejętności, pozwalające osiągnąć uprawnienia menedżerskie i przewagę nad konkurencją na rynku pracy. Absolwenci studiów MBA w Collegium Humanum są renomowanymi specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie, a dyplom ukończenia kształcenia (w języku polskim i angielskim) staje się przepustką do osiągnięcia zawodowego sukcesu i zwiększenia możliwości biznesowych.

Programy podyplomowych studiów MBA jest przystępny dla słuchaczy, a zajęcia prowadzone są przez jedną z najlepszych w kraju kadrę dydaktyczną. MBA Studia na naszej uczelni to inwestycja na drodze do kariery.