Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Współpraca Collegium Humanum filia w Rzeszowie z Publiczną Szkołą Podstawową Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

W dniu 14 lutego 2022r. Collegium Humanum Filia w Rzeszowie reprezentowana przez Prorektora prof.CH dr Małgorzatę Dubis, MBA  zawarła dwustronne porozumienie o współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, którą kieruje o. Dyrektor Mariusz Siódmiak SP.

 

Strony zadeklarowały współpracę na wielu płaszczyznach między innymi w zakresie organizowania i kierowania studentów na praktyki zawodowe, ale także   podejmowania i realizacji wspólnych  projektów i działań angażujących studentów, wykładowców uczniów i nauczycieli.

 

Jesteśmy przekonani, iż prowadzenie wspólnych działań zaowocuje w przyszłości wypracowaniem wysokich standardów praktyk oraz przyczyni się do nabycia przez studentów kompetencji zawodowych.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.