Rekrutacja trwa

Youth for Inclusion, czyli jak przeciwdziałamy nietolerancji i dyskryminacji

W dniu 26 stycznia br. w Ratuszu w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu Youth for Inclusion. Zakłada on organizację w Rzeszowie szkoleń i warsztatów dla młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zjawiskom nietolerancji i dyskryminacji (projekt skierowany jest do młodzieży polskiej oraz ukraińskiej). Zaplanowane na koniec maja przedsięwzięcie zakłada udział studentów Collegium Humanum jako prelegentów oraz współorganizatorów.
  
Szkolenia zostaną opracowane i przeprowadzone przez zespół ekspercki, w tym przez uznanych ekspertów i ekspertki na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz przez osobę reprezentującą Departament Tolerancji i Niedyskryminacji ODIHR. Konferencja kończąca projekt odbędzie się w grudniu 2023 roku w Lublinie. Podczas konferencji młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, podsumowania doświadczeń, dzielenia się dobrymi i obiecującymi praktykami oraz zaplanowania kolejnych działań.
  
Uczestnicy i uczestniczki uzyskają umiejętność:
 
  • tworzenia wspólnej wizji pokojowego, spójnego i włączającego społeczeństwa, uwzględniającego osoby posiadające zróżnicowane pochodzenie etniczne i narodowe, reprezentujące różne kultury
  • identyfikacji oraz przeciwdziałania uprzedzeniom, stereotypom, nietolerancji oraz przemocy opartej na nienawiści względem cudzej tożsamości
  • prowadzenia dyskusji gwarantujących bezpieczną przestrzeń dla wyrażania opinii nt. tożsamości, w sposób wzmacniający wzajemny szacunek i zrozumienie, pokój i bezpieczeństwo wszystkich członków i członkiń społeczeństwa
  • budowania i utrzymywania koalicji oraz powiązań między grupami młodzieży o podobnych postawach w celu wzmacniania atmosfery tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji w ich społecznościach