Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Studia MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M, LL.D.

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 28 stycznia 2022!LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
  • Studia MBA
  • Studia DBA, LL.D, DPH, DPA
  • Studia LL.M, MPA, MPH
  • Dofinansowanie studiów
Program studiów Executive MBA realizowanych w 100% poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie. Wykłady w formie najlepszej jakości materiałów video w ramach modułów studiów Executive MBA prowadzą wybitni wykładowcy praktycy. Materiały dydaktyczne (video, prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nasz kierunek jest przeznaczony dla człowieka poszukującego inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze. W efekcie gwarantujemy rozwój poznania ucieleśnionego oraz instynktu i zmysłów, dzięki którym życie zawodowe i podejmowane decyzje stają się kreatywne i ugruntowane. Jednocześnie walczymy ze stresem, zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. W zdrowy i harmonijny sposób otwieramy drogę do osiągnięcia sukcesu zawodowego
MBA w badaniach klinicznych Collegium Humanum jest realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.
Master of Business Administration (MBA) – Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacja paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych. Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.
Studia EMBA Menedżer Sportu i Kultury przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, zarządzania ośrodkami sportowym czy kulturalnymi,  którzy chcą uczyć się jak rozumieć biznes sportowy, analizować kierunki rozwoju ośrodków sportowych czy kulturalnych i realizować działania odpowiadające potrzebom organizacji sportowych i kulturalnych.
Collegium Humanum to jedyna w tej części świata jednostka edukacyjna szkoląca wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital&mobile marketingu, najszybciej rozwijającego się obszaru marketingu.
  • Oferujemy prestiżowy Certyfikat Mobile&Digital Specialist
  • Studia MBA Mobile &Digital Marketing są autorskim programem Grupy AFA MEDIA, Adhello
  • Studia oparte są o najbardziej aktualną, zaawansowaną wiedzę technologiczną
Studia MBA – Pharmaceutical Management zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego rynku farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent MBA Pharm. pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami rynku farmaceutycznego. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.
Studia adresowane są do osób zarządzających oraz służb finansowych. Adresatem studiów są także osoby zajmujące się zawodowo postępowaniem restukturyzacyjnym (w szczególności dla doradców restrukturyzacyjnych oraz osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prawników oraz doradców wspierających swoich klientów w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w czasie tego postępowania.
Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. Program studiów Executive MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.
Studia MBA ukierunkowane na Technologie Wodorowe zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego łańcucha wartości Gospodarki Wodorowej. Student zapozna się ze strategiami europejskimi, regulacjami i najważniejszymi aspektami technicznymi wybranych technologii. Otrzyma wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii, pracy z nimi i ich wpływu na otoczenie.
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną. Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z logistyką, przetwórstwem pasz i produktów spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw od płodu rolnego do produktu gotowego.
Studia MBA ukierunkowane na zarządzanie w branży automotive zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą zagadnień przemysłu motoryzacyjnego. Student zapozna się z najważniejszymi standardami, regulacjami i metodykami zarządzania w branży automotive. Otrzyma wiedzę związaną z podejściem procesowym oraz narzędziami wspierającymi systemy zarządzania dedykowane branży automotive.
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.
Studia Executive MBA Zarządzanie w turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki uwzględniające najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców- praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.
Doctor of Business Administration (DBA) to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA. Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.
Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia zaprojektowane zostały dla ambitnych menedżerów w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dalszego rozwoju kariery i własnych talentów zwiększając ich wartość na rynku pracy w sektorze executive. Na studiach Doctor of Business Administration (DBA) Zarządzanie w ochronie zdrowia będziesz rozwijać wysoki poziom niezależnego i krytycznego myślenia oraz nauczysz się wykorzystać swoje rozległe i indywidualne osiągnięcia zawodowe w zarządzaniu wielodyscyplinarnym środowisku biznesu.
DBA – Art & Science są przeznaczone dla poszukujących inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze.
Studia DBA – Badania Kliniczne są realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.
Na studiach DBA o profilu „Cyberbezpieczeństwo” poznasz kierunki rozwoju zagrożeń cybernetycznych, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i instytucje, a także sposoby radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Zyskasz wiedzę z zakresu budowy bezpiecznych systemów teleinformatycznych oraz zapobiegania, wykrywania i łagodzenia ataków cybernetycznych, których liczba wciąż rośnie. Studia pozwalają zapoznać się z różnymi technikami, procesami i praktykami stosowanymi w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami bądź nieautoryzowanym dostępem.
Studia Przywództwo i Coaching to pierwsze i jedyne w Polsce studia DBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu. Oferujące prestiżowy Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez The Academy of Executive Coaching, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC.
Absolwenci studiów podyplomowych DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.
Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu związanego z szerokorozumianym obszarem Technologii Informatycznych.  
DBA – Zarządzanie w Turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców-praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.
Doctor of Public Administration (DPA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu. Studia podyplomowe Doctor of Public Administration (DPA) podnoszą i potwierdzają zarządcze i przywódcze kwalifikacje kadr kierowniczych administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Studia łączą wiedzę z obszarów prawno-administracyjnego i ekonomiczno-finansowego funkcjonowania sektora publicznego z uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Nauczanie odbywa się w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), co gwarantuje realistyczne i praktyczne kształcenie.
Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, to prestiżowe i elitarne studia podyplomowe dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie uznawane w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności.
Studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA) w Collegium Humanum w partnerstwie z brytyjskim Apsley Business School of London są podnoszą i potwierdzają zarządcze i przywódcze kwalifikacje kadr kierowniczych administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Studia łączą wiedzę z obszarów prawno-administracyjnego i ekonomiczno-finansowego funkcjonowania sektora publicznego z uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Nauczanie odbywa się w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), które gwarantuje realistyczne i praktyczne kształcenie. Absolwent studiów Master of Public Administration (MPA) jest wszechstronnie przygotowany do objęcia stanowiska menedżerskiego w administracji publicznej (rządowej i samorządowej).
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia organizowane przez Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum prowadzi program Executive MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Studia Master of Business Administration w Collegium Humanum to dwusemestralne studia podyplomowe dla wszystkich osób, aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk, menedżerów biznesu, czy zarządzających firmami. Wysokie kwalifikacje, jakie otrzymują absolwenci naszych studiów MBA, pozwalają z powodzeniem zaistnieć i odnaleźć się w realiach biznesowych krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Studia MBA – Master of Business Administration na naszej uczelni to gwarancja osiągnięcia sukcesu na różnym polu zarządzania. Program studiów podyplomowych pozwala przyswoić wiedzę i umiejętności, pozwalające osiągnąć uprawnienia menedżerskie i przewagę nad konkurencją na rynku pracy. Absolwenci studiów MBA w Collegium Humanum są renomowanymi specjalistami i ekspertami w swojej dziedzinie, a dyplom ukończenia kształcenia (w języku polskim i angielskim) staje się przepustką do osiągnięcia zawodowego sukcesu i zwiększenia możliwości biznesowych.

Programy podyplomowych studiów MBA jest przystępny dla słuchaczy, a zajęcia prowadzone są przez jedną z najlepszych w kraju kadrę dydaktyczną. MBA Studia na naszej uczelni to inwestycja na drodze do kariery.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.