Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Poznaniu

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej na stanowiskach kierowniczych jak i do sprostania wyzwaniom stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym. Absolwent tej specjalności ma wiedzę o państwie, zna jego ustrój i organy, ma wiedzę z zakresu prawa cywilnego, zna zasady postępowania egzekucyjnego w administracji. Poznasz i zrozumiesz rolę urzędnika w systemie władz publicznych, podział zadań, kompetencji i właściwości organów samorządowych, procesów decentralizacji ustrojowej i administracyjnej. Będziesz wiedzieć, jak zarządzać zasobami ludzkimi w administracji publicznej, budować strategie rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego tj.: powiatów i gmin oraz współtworzyć relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Po tej specjalności będziesz potrafić wykorzystywać wiedzę oraz pozyskiwać i analizować informacje związane z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej do rozwiązania problemów praktycznych z zakresu administracji publicznej.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Prawo administracyjne

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

Administracja publiczna i samorządowa

Postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe

Prawo zamówień publicznych

Gospodarka budżetowa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie
 • Instytucje samorządowe
 • Ministerstwa i Instytucje centralne
 • Administracja publiczna i samorządowa
 • Stanowiska kierownicze w jednostkach administracyjnych państwa
 • Sądy, Policja, Wojsko, Szpitale

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

420


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 października

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie
Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.