Rekrutacja trwa

Współpraca z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. MBA- Zarządzanie w Agrobiznesie.

W dniu 6.11.2019 w siedzibie Collegium Humanum JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Posła Szymona Giżyńskiego, podpisał list intencyjny o współpracy z Regionalnym Funduszem Gospodarczym S.A. (RFG S.A.) reprezentowanym przez Prezesa Mirosława Matyszczaka MBA oraz Wiceprezesa Artura Sokołowskiego.

 

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. jest realizatorem rządowego programu Mieszkanie Plus oraz pomysłodawcą i wykonawcą inwestycji Jurajski Agro Fresh Park – największej w skali kraju realizacji związanej z rynkiem rolno-spożywczym, certyfikacją wyrobów czy tworzeniem grup producentów żywności.

 

Rozpoczęta współpraca dotyczy wsparcia w zakresie edukacji i rozwoju nauki. RFG S.A. jest kluczowym partnerem studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie w Agrobiznesie, realizowanych w Collegium Humanum.

 

W I połowie 2020 roku oba podmioty planują zorganizowanie konferencji naukowej poruszającej temat bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz w Polsce. Prelegentami podczas tego wydarzenia będą najlepsi specjaliści w kraju.