Art&Science - nowe media w biznesie (MBA)

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2020/2021

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Art&Science - nowe media w biznesie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

To prestiżowe i elitarne studia MBA dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie uznawane jako unikatowy na skalę Europy program inspirowany trendem art – business – science oferujący najwyższej jakości wiedzę i umiejętności oraz rozwój instynktów.

 

Studia, realizowane są z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług oraz utylitarności zdobytej wiedzy. Studia, kierowane są do menedżerów i kadry zarządzającej branży usług i biznesu, dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu instynktu wspomagającego zarządzanie. Studia rozwijają także praktyczne umiejętności wiedzy ucieleśnionej, kreatywności i instynktu, wspierają absolwentów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w życiu zawodowym.

 

Program pozwala na efektywne uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowego wykształcenia akademickiego zaimplementowanego w teorii i praktyce. Studia MBA organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie są unikatowym na skalę Europy programem rozwoju realizowanym przez wybitnych specjalistów (praktyków i inspiratorów) z Polski i zagranicy. Naszym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z ludźmi otwartymi na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. Absolwenci po ukończeniu innowacyjnego programu studiów podyplomowych zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Nasz kierunek jest przeznaczony dla człowieka poszukującego inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze. W efekcie gwarantujemy rozwój poznania ucieleśnionego oraz instynktu i zmysłów, dzięki którym życie zawodowe i podejmowane decyzje stają się kreatywne i ugruntowane. Jednocześnie walczymy ze stresem, zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. W zdrowy i harmonijny sposób otwieramy drogę do osiągnięcia sukcesu zawodowego

Program zakłada:

 • rozwój samoświadomości ciała i interocepcji
 •  elementy psychologii poznawczej i neuroestetyki
 • rozwój instynktów, poprzez które człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do
  osobistej integracji i rozwoju zawodowego
 • studiowanie związku zmysłów z instynktem i kreatywnością a co za tym idzie podniesienie
  umiejętności twórczych i kompetencji zawodowych
 • naukę obserwacji i krytycznej oceny sytuacji
 • rozwój twórczego rozwiązywania problemów
 • badanie świata wyobrażeniowego, rozwój abstrakcyjnego i twórczego myślenia
 • rozwój umiejętności konkretyzowania problemów oraz twórcze przyglądanie się nim
 • rewizję dotychczasowych kompetencji i zobaczenie ich w kreatywnej perspektywie
 • doświadczenie większej równowagi psychicznej, przy jednoczesnym wzroście spontaniczności i
  zdolności adaptacyjnych
 • wzrost cielesnej świadomości w rozwoju człowieka
 • doświadczenie własnego ciała obejmujące wszelkie świadome i nieświadome doświadczenia natury poznawczej i emocjonalnej. Mamy do czynienia ze specyficznymi czynnikami rozwoju kreatywności, związanymi z zastosowaniem sztuki performatywnej, do których można zaliczyć: synchronię, ekspresję, rytm, wizualizację, integrację, poczucie wspólnoty, wgląd, uczenie się nowych zachowań oraz symbolikę. Pozbycie się napięć i hamowania impulsów zmysłowych. Uczestnicy hamujący impulsy przez długi czas przestają być świadomi własnego napięcia lub bezruchu. Taka blokada energii w mięśniach powoduje zniekształcenie ciała czy niefizjologiczne poruszanie się, jednocześnie energia życiowa jest w ten sposób marnowana. Naszym uczestnikom w życiu zawodowym często towarzyszy poczucie alienacji. Ponieważ w programie uaktywniany jest kanał pozawerbalny, kontakt z drugą osobą staje się wielowymiarowy. Techniki pracy twórczej są świetnym sposobem na szybkie uaktywnienie, unaocznienie i poczucie aspektów interpersonalnych, choćby przez przestrzenną bliskość, jakość napięcia mięśniowego czy rytmy interakcji.

Program zajęć:

 • Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku (Public Relations, Social Media, Brand Management i Personal Branding)
 • Story telling
 • Digital Marketing 
 • Mobile Marketing  
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Etyka biznesu i CSR
 • BMC (Body Mind Centering)
 • Real time composition
 • Design Thinking
 • Telewizja, Broadcast marketing i nowe technologie w reklamie
 • Dynamika w biznesie
 • Projektowanie doświadczeń odbiorcy
 • Prawo autorskie i RODO
 • Search Engine Marketing (SEM)
 • Psychologia biznesu i mentoring
 • Marketing
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Przywództwo i coaching

Zdobądź Dyplom ukończenia unikatowych na skalę Europy Studiów

Oferujemy

Najwyższej jakości program rozwoju, unikatowy na skalę Europy

Międzynarodową kadrę ekspertów, wykładowców i inspiratorów

Prestiżowy Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Kameralne grupy
uczestników

Szkolenia

Program zakłada działania warsztatowe i szkoleniowe dla kadry najwyższego szczebla dostarczający kreatywności i rozwijający instynkt, zmysły i poznanie ucieleśnione. Naszą ofertę w szczególności kierujemy do osób, które osiągnęły w życiu sukces zawodowy i finansowy, ale po drodze straciły radość życia, poczucie jego sensu, cel i harmonię. Żyjąc w ciągłym stresie nie potrafimy już cieszyć się ze swoich osiągnięć, popadamy w stany frustracji i zobojętnienia. Innowacyjny i niespotykany dotąd program na celu powrót do zmysłów, pobudzenie instynktu, wydobycie prawdziwych emocji, przywrócenie harmonii i równowagi, uwolnienie od blokad i ograniczeń. Odzyskanie radości życia. Program zakłada szkolenie wyjazdowe w miejscu oddalonym od cywilizacji w bardzo dobrych warunkach hotelowych, z zapewnionymi salami warsztatowymi oraz możliwością prowadzenia części zajęć na świeżym powietrzu. Uczestnicy pracują zarówno grupowo jak i indywidualnie.

Dzięki nam uczestnik wchodzi w szczególną przestrzeń, w której ma możliwość bezpośredniego doświadczania, wyrażania oraz integrowania efektów swojej obecności i cielesności z dotychczasowymi kompetencjami zawodowymi. Uznane zostało istnienie inteligencji emocjonalnej. Nasze zajęcia szkoleniowe mają także wymiar symboliczny, pomagają wyrazić to, co nieświadome, trudne do zwerbalizowania. Uczestnicy szkolenia mają możliwość pełnej integracji z przeżyciami, odniesienie ich do wszystkich obszarów swojego funkcjonowania – fizycznego, emocjonalnego, myślowego i społecznego, a następnie ekspresji i refleksji nad tym, co się zadziało. Włączając ciało w prace dajemy uczestnikom szansę na to, by zaistnieli w pełni, ze swoimi myślami, emocjami oraz odczuwaniem fizycznym. W ruchu utrwalone wzorce zachowań mają szansę być eksplorowane, a niewyrażone, często powodują konflikt wewnętrzny emocje mają szansę się ujawnić i zostać wyrażone, dając miejsce na pojawienie się nowych reakcji. Ludzie najlepiej się uczą doświadczając, ucieleśniony sposób bycia, który każdy człowiek przejawia, oddaje wielowymiarową naturę i osobowość jednostki. Poprzez ruch uczestnik stymuluje instynkt i kreatywność, odkrywane gest po geście w procesie podążania za impulsami z ciała, w celu uzyskania pełni, integracji i autentyczności

Warsztaty

Twoi pracownicy są zmęczeni ? Towarzyszy im poczucie stresu? Czują się wypaleni zawodowo ? Brakuje im kreatywności i energii do działania? Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku stworzyliśmy unikatowy cykl warsztatów dla grup pracowników firm. Program skierowany jest dla każdej firmy a zajęcia personalizujemy biorąc pod uwagę obszar działalności oraz specyfikę pracy powierzonej nam grupy pracowników. Program zakłada działania warsztatowe dostarczające energii i kreatywności. Eliminujemy zmęczenie poprzez powrót do zmysłów. Pobudzamy instynkt rozwijający zmysły i poznanie ucieleśnione. Żyjąc w ciągłym stresie popadamy w stany frustracji i zobojętnienia. Innowacyjny i niespotykany dotąd program na celu przywrócenie harmonii i równowagi, uwolnienie od blokad i ograniczeń. Odzyskanie radości z życia zawodowego. Program zakłada spotkania warsztatowe w miejscu pracy lub w specjalnie przygotowanych salach warsztatowych. Uczestnicy pracują zarówno grupowo jak i indywidualnie. Naszą ofertę w szczególności kierujemy do osób, które chcą osiągać sukcesy w życiu zawodowym.

Spotkania warsztatowe zakładają

Teambuilding

Powrót do zmysłów

Techniki relaksacji

Innowacyjny coaching

Real time composition

Laboratorium innowacji

Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat kreatywności w języku polskim lub na specjalne życzenie w języku angielskim. W dodatku firma biorąca udział w zadaniu otrzymuje wystawiony przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie certyfikat kreatywności oraz specjalną statuetkę.

 

* program warsztatów przygotowywany jest na zamówienie zainteresowanego.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9.900 zł
2 wpłaty półroczne
5.200 zł
4 wpłaty kwartalne
2.750 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

 • poniedziałek - środa 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • czwartek – dzień wewnętrzny
 • piątek - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.