Art&Science - nowe media w biznesie (MBA)

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Art&Science - nowe media w biznesie
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

To prestiżowe i elitarne studia podyplomowe dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie uznawane jako unikatowy na skalę Europy program inspirowany trendem art – business – science oferujący najwyższej jakości wiedzę i umiejętności oraz rozwój instynktów.

Studia, realizowane są z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług oraz utylitarności zdobytej wiedzy.

 

Studia, kierowane są do menedżerów i  kadry zarządzającej branży usług i biznesu, dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu instynktu wspomagającego zarządzanie. Studia rozwijają także praktyczne umiejętności wiedzy ucieleśnionej, kreatywności i instynktu, wspierają absolwentów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w życiu zawodowym. Program pozwala na efektywne uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowego wykształcenia akademickiego zaimplementowanego w teorii i praktyce.

Studia podyplomowe organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie są unikatowym na skalę Europy programem rozwoju realizowanym przez wybitnych specjalistów (praktyków i inspiratorów) z Polski i zagranicy.

 

Naszym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z ludźmi otwartymi  na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. Absolwenci po ukończeniu innowacyjnego programu studiów podyplomowych zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Nasz kierunek jest przeznaczony dla człowieka poszukującego inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy pragną w najbliższym czasie zajmować stanowiska kierownicze. W efekcie gwarantujemy rozwój poznania ucieleśnionego oraz instynktu i zmysłów, dzięki którym życie zawodowe i podejmowane decyzje stają się kreatywne i ugruntowane. Jednocześnie walczymy ze stresem, zmęczeniem i wypaleniem zawodowym. W zdrowy i harmonijny sposób otwieramy drogę do osiągnięcia sukcesu zawodowego

Program zakłada:

●     rozwój samoświadomości ciała i interocepcji 

●     elementy psychologii poznawczej i neuroestetyki

●     rozwój instynktów, poprzez które człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji i rozwoju zawodowego

●     studiowanie związku zmysłów z instynktem i kreatywnością[1]  a co za tym idzie podniesienie umiejętności twórczych i kompetencji zawodowych

●     naukę obserwacji i krytycznej oceny sytuacji

●     rozwój twórczego rozwiązywania problemów

●     badanie świata wyobrażeniowego, rozwój abstrakcyjnego i twórczego myślenia

○     rozwój umiejętności konkretyzowania problemów oraz twórcze przyglądanie się nim

○     rewizję dotychczasowych kompetencji i zobaczenie ich w kreatywnej perspektywie

○     doświadczenie większej równowagi psychicznej, przy jednoczesnym wzroście spontaniczności i zdolności adaptacyjnych

○     wzrost cielesnej świadomości w rozwoju człowieka

○  doświadczenie własnego ciała obejmujące wszelkie świadome i nieświadome doświadczenia natury poznawczej i emocjonalnej. Mamy do czynienia ze specyficznymi czynnikami rozwoju kreatywności, związanymi z zastosowaniem sztuki performatywnej, do których można zaliczyć: synchronię, ekspresję, rytm, wizualizację, integrację, poczucie wspólnoty, wgląd, uczenie się nowych zachowań oraz symbolikę.

○   pozbycie się napięć i hamowania impulsów zmysłowych. Uczestnicy hamujący impulsy przez długi czas przestają być świadomi własnego napięcia lub bezruchu. Taka blokada energii w mięśniach powoduje zniekształcenie ciała czy niefizjologiczne poruszanie się, jednocześnie energia życiowa jest w ten sposób marnowana.

●     naszym uczestnikom w życiu zawodowym często towarzyszy poczucie alienacji. Ponieważ w programie uaktywniany jest kanał pozawerbalny, kontakt z drugą osobą staje się wielowymiarowy. Techniki pracy twórczej są świetnym sposobem na szybkie uaktywnienie, unaocznienie i poczucie aspektów interpersonalnych, choćby przez przestrzenną bliskość, jakość napięcia mięśniowego czy rytmy interakcji. 

Program zajęć:

●     Poznanie ucieleśnione – wykład 10 godzin

●     Poznanie ucieleśnione – warsztat 14 godzin

●     Powrót do zmysłów – warsztat 14 godzin

●     Antropologia codzienności – wykład 8 godzin

●     Antropologia przyszłości – wykład 8 godzin

●     BMC (BODY MIND CENTERING) – wykład wprowadzający 6 godzin

●     BMC (BODY MIND CENTERING) – warsztaty 16 godzin

●     Real time composition – warsztat 10 godzin

●     Laboratorium inspiracji – warsztat 26 godziny

●     Wybranie zagadnienia z neuropsychologii – wykład 10 godzin

●     Człowiek w świecie innowacji – wykład 10 godzin

●     Innowacje – wykład 8 godzin

●     Design Thinking – 12 godzin

●     Relaks i harmonia wewnętrzna – 10 godzin

●     Zarządzanie a innowacja – 10 godzin

●     Dynamika w biznesie – 8 godzin

●     Praca z przekonaniami – 10 godzin

●     Warsztaty rozwojowe – 20 godzin

●     Projektowanie doświadczeń odbiorcy – 10 godzin

 

Razem: 220 godzin

Zdobądź Dyplom ukończenia unikatowych na skalę Europy Studiów

Oferujemy

Najwyższej jakości program rozwoju, unikatowy na skalę Europy

Międzynarodową kadrę ekspertów, wykładowców i inspiratorów

Prestiżowy Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Kameralne grupy
uczestników

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
12000,00 zł
2 wpłaty półroczne
6000,00 zł
4 wpłaty kwartalne
3000,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Nr rachunku: 43 1020 5561 0000 3102 3003 1040
PKO Bank Polski S A

 

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: podyplomowe@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

 • poniedziałek - środa 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • czwartek – dzień wewnętrzny
 • piątek - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • sobota 8:00-16:00
 • niedziela 9:00-15:00

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW