Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Collegium Humanum i Szkoła Główna Służby Pożarniczej łączą siły w realizacji projektów naukowych.

21 lipca br. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA,   LL.M.,   DBA,   dr h.c.   Rektor   Collegium   Humanum   podpisał   porozumienie  o współpracy   ze   Szkołą Główną   Służby   Pożarniczej   reprezentowaną   przez JM   Rektora-Komendanta, nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego.


Przedmiotem   współpracy   jest   kontynuacja   i   rozwój   dotychczas   podejmowanych   wspólnych   inicjatyw. Strony   wyraziły   chęć   współdziałania   w   obszarach   działalności:   naukowej,   badawczej,   dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej, w szczególności:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych,
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych i  międzynarodowych,
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony,
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów,
  • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych,
  • wymiany studentów, związanej z przedsięwzięciami o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym,
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału  w stażach naukowych.


Kooperacja   stron   jest   wynikiem   ich   bogatego   dorobku   badawczo-rozwojowego,   zapewniającego   efekt synergii prowadzonych prac. Silny zespół naukowy oraz rozwinięta infrastruktura Szkoły Głównej Służby Pożarniczej koreluje  z innowacyjnością, międzynarodowym doświadczeniem i bogatą ofertą specjalistycznych kierunków studiów Collegium Humanum, zapewniając najwyższy poziom realizacji wspólnych przedsięwzięć.


Strony łączą siły, by stawać się silniejszym partnerem biznesowym jak i naukowym w dostępnych projektach krajowych oraz międzynarodowych. W ramach współpracy, Collegium Humanum organizuje wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, studia Executive MBA dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.