Rekrutacja trwa

Collegium Humanum na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Tytuł: Relacja z XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu z udziałem JM prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, Rektora Collegium Humanum

 

“Misją nowoczesnej uczelni jest praktyczne kształcenie na studiach wspólnie z pracodawcami, w wymiarze międzynarodowym.” – powiedział JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

 

Podczas panelu pt. “Sprawny system edukacji kluczem do rozwoju”, padły również następujące wnioski:

  • Edukacja praktyczna jest oczekiwanym przez otoczenie społeczno-gospodarcze standardem jakości kształcenia.

  • Rynek pracy oczekuje od uczelni elastycznego i szybkiego reagowania na jego potrzeby kadrowe.

  • Edukacja dla sukcesu to edukacja dla rozwoju osobistego i społecznego poprzez praktyczne kształcenie.

“Taką misję realizujemy w Collegium Humanum.” –  powiedział JM prof. dr. hab. Paweł Czarnecki.

 

W panelu pt.: “Sprawny system edukacji kluczem do rozwoju” uczestniczyli także zaproszeni goście:

  • prof. Andreas Kaplan, Rektor Kampusu w Paryżu, ESCP Business School, Niemcy

  • Åsa Fahlén, Przewodnicząca Krajowego Związku Nauczycieli, Szwecja

  • prof. Beata Telążka, Prorektor Krakowskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Polska

  • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polska

 

Dziękujemy za przybycie!