Magisterské studium

Management

Bezpečnostní a krizový

Denní studium, kombinované studium

Studiem magisterského oboru nejen že prohloubíte znalosti získané předešlým studiem, ale získáte možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z praxe s našimi lektory – experty na danou problematiku.

490 zł brutto

miesięcznie

Management cestovního ruchu

Denní studium, kombinované studium

Skvělý studijní obor, který přímo navazuje na bakalářský obor Cestovní ruch. Studenti si více prohloubí již nabyté znalosti a zároveň je rozšíří o oblasti logistiky, managementu a práva.

490 zł brutto

miesięcznie

Management ve Veřejné správě

Denní studium, kombinované studium

Studiem druhého stupně rozšíříte již získané předešlé znalosti, a navíc ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický.

490 zł brutto

miesięcznie

Management ve zdravotnictví

Denní studium, kombinované studium

Licencijantský/Bakalářský a Magisterský studijní program Management ve zdravotnictví propojuje oblasti ekonomiky, managementu a zdravotnictví.

490 zł brutto

miesięcznie

Sportovní Management

Denní studium, kombinované studium

Studiem navazujícího magisterského studia oboru Management sportu dojde k prohloubení všeobecných, odborných a teoretických znalostí z předchozího bakalářského studia.

490 zł brutto

miesięcznie

Marketing

Denní studium, kombinované studium

Specializace připravuje k praktickému využití současných znalostí z oblasti marketingu a marketingové strategie při organizaci a realizaci efektivních marketingových aktivit ve společnostech a dalších institucích ve spojitosti s rychle se měnícím trhem.

490 zł brutto

miesięcznie

Řízení lidských zdrojů (HR a Talent Management)

Denní studium, kombinované studium

Specializace připravuje k bytí leaderem v organizaci a na efektivní implementaci procesů: získávání pracovníků, jejich motivaci k práci, jejich řízení, objevování a rozvoj jejich talentů. Studenti Řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti do řízení integrovaným týmem pracovníků, který směřuje ke vlastnímu rozvoji a úspěchu firmy

490 zł brutto

miesięcznie

Psychologie v managementu

Denní studium, kombinované studium

Studium teoreticky a prakticky připravuje k efektivní a uspokojivé činnosti v podnikání. Pomáhají pochopit lidské myšlení, jejich motivaci a získat znalostí o budování vztahů a efektivním řízení osob, pro dosažení lepších obchodních výsledků. Studium je kombinací teoretických znalostí z oblasti psychologie a praktických dovedností v oblastech jako jsou: koučování, mentoring, negociace nebo chování spotřebitelů.

490 zł brutto

miesięcznie

Management v podnikání

Denní studium, kombinované studium

Studium teoreticky a prakticky připravuje k efektivní a uspokojivé činnosti v podnikání. Pomáhají pochopit lidské myšlení, jejich motivaci a získat znalostí o budování vztahů a efektivním řízení osob, pro dosažení lepších obchodních výsledků. Studium je kombinací teoretických znalostí z oblasti psychologie a praktických dovedností v oblastech jako jsou: koučování, mentoring, negociace nebo chování spotřebitelů.

490 zł brutto

miesięcznie