Bakalářské studium

Procedura náboru

Dodejte sadu dokumentů do:

Biura Obsługi Studenta

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Kontakty

Vezměte si sebou

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Jedna fotografie na průkaz 3,5 cm x 4,5 cm a pošlete ještě jednu fotografii na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • Maturitní vysvědčení nebo kopii originálu maturitního vysvědčení (k náhledu)
 • Kopii maturitního vysvědčení
 • Diplom ukončení vysokoškolského studia a suplement nebo kopii originálu vystavenou vysokou školou (k náhledu) (v případě II. stupně)
 • Kopie diplomu ukončení vysokoškolského studia a suplementu (v případě II. stupně)
 • Doklad o zaplacení zápisného na účet školy

Uchazeči cizinci mimo Polsko

Požadované dokumenty:

 1. Dokumenty potvrzující vzdělání spolu se suplementem
 2. Kopie pasu (strana z fotografií)
 3. Maturitní vysvědčení nebo kopie originálu maturitního vysvědčení spolu s překladem do polského jazyka soudním překladatelem
 4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (pouze pro studium I. stupně)
 5. Diplom ukončení vysokoškolského studia a suplement nebo kopie originálu vystavené vysokou školou (k náhledu) a soudní překlad do polského jazyka (v případě II. stupně)
 6. Kopie certifikátu, potvrzujícího znalost polského jazyka. V případě, že tento dokument neexistuje – prohlášení uchazeče o úrovni jazykových kvalifikací a o přistoupení k jazykovému testu organizovaného školou po příjezdu do Polska.
 7. Potvrzení o zaplacení registrace a zápisného.
 8. Potvrzení o zaplacení školného (dopředu za rok vzdělávání nebo – pro uchazeče z Běloruska a Ukrajiny za jeden semestr vzdělávání)
 9. Kopie pobytové karty nebo platné vízum pro Polsko (pokud uchazeč požaduje o přijetí z polského území).
 10. Prohlášení rodičů se souhlasem ke studiu nezletilé osoby.
 11. Prohlášení o podrobení se procesu nostrifikace.
 12. Plná moc (pokud dokumenty jsou odevzdávané za prostřednictvím třetí osoby).

 

Způsob dodání dokumentů:

 • Na základě originálních dokumentů – v případě, kdy uchazeč předkládá dokumenty přímo do Náborového střediska

 • Prostřednictví osoby, která má platnou plnou moc a platný občanský průkaz

 • Na základě kopie dokumentů – uchazeč posílá do Náborového střediska

 • SKENY náborových dokumentů e-mailovou formou na e-mail: rekrutacja@humanum.pl

 • KOPIE náborových dokumentů na adresu:
  - s dopsáním Rekrutacja (Nábor)

Uchazeč se zavazuje předložit originály všech dokumentů bezodkladně po příjezdu do Polska

Dodání rozhodnutí o přijetí cizince ke studiu:

 • převzata osobně uchazečem nebo jeho zmocněnce
 • odeslána poštou na adresu uchazeče, která je uvedena v přihlášce

Bankovní účet (PLN)

03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A


Bankovní účet (EURO)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 08 1020 1169 0000 8602 0278 2282
SWIFT: BPKOPLPW


Bankovní účet (USD)

Bank PKO BP S.A.
IBAN:
 PL 13 1020 1169 0000 8402 0278 2290
SWIFT: BPKOPLPW


Bank account holder

Collegium Humanum- Warsaw Management University 
ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Poznámky:

V poznámce převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, školné za semestr, školné za rok, název studijního oboru