Rekrutacja trwa

Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 180

Cyberbezpieczeństwo to studia podyplomowe dostosowane do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem systemów informatycznych i cyberprzestrzeni w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym i praktycznym oraz szeroko pojęte zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Program studiów jest zgodny z nowymi wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Ponadto zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa i zarządzania cyberbezpieczeństwem

Studia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Absolwenci po studiach podyplomowych zdobywają umiejętności pozwalające na skuteczne i zgodne z prawem lub dobrymi praktykami zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji lub świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Słuchacze poznają skuteczne funkcjonowanie cyberbezpieczeństwa w tym: działania naruszające poufność danych, odporność systemów informacyjnych na wszelkie działania wpływające na bezpieczeństwo infrastruktury, bezpieczeństwo baz danych, bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, procesy kradzieży danych, oprogramowanie szpiegujące i jego rodzaje, złośliwe oprogramowanie i inne zagadnienia bezpieczeństwa sieci.

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Cyberbezpieczeństwo pozwala uzyskać Absolwentom kompetencje Menedżera ds. Cyberbezpieczeństwa.

Partner strategiczny

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Program studiów

 • Moduł I: Cyberbezpieczeństwo- aspekty prawne i organizacyjne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Współczesne podejście do bezpieczeństwa w aspekcie ochrony danych osobowych i opartych o Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
  • Prawo własności intelektualnej przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa informacji
  • Zwalczanie Cyberprzestępczości – zagadnienia prawne
  • Postępowanie z incydentem informatycznym
  • Zabezpieczania dowodów cyfrowych na potrzeby analiz śledczych
 • Moduł II: Bezpieczeństwo informacji – zarządzanie i technologia
  • Rozwiązania techniczne w cyberbezpieczeństwie
  • Zbieranie informacji o ludziach, pracownikach i kontrahentach. Biały wywiad
  • Technologie zabezpieczania i szyfrowania zasobów i informacji
  • Bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych
  • Zarządzanie incydentem i kryzysem
  • Informatyka śledcza 
  • Ryzyka w bezpieczeństwie IT – wyzwanie dla biznesu

Wykładowcy

Alicja Paliwoda

Comarch

Wojciech Wrzesień

NASK SA.

Andrzej Rosłonek

NASK SA.

Bartłomiej Wnuk

Ekspert w zarządzaniu transformacją IT

Aneta Kulma

Ekspert w zarządzaniu projektami IT e branży e-zdrowia

Piotr Bisialski

Piotr Słupczyński

Ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych
 • dyplom uzyskania kompetencji Menedżera ds. Cyberbezpieczeństwa

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom uzyskania kompetencji Menedżera ds. Cyberbezpieczeństwa

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2700,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1500,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA