University Council

COLLEGIUM HUMANUM BUSINESS

CONSULTATIVE COUNCIL

at the Warsaw Management University

The Council of Collegium Humanum at Warsaw Management University is an opinion-giving body providing advice on matters of importance to the university. It was established in accordance with the Act on Higher Education and the University’s Statute.

The Council is to support the university’s activities in the field of didactic, scientific and organizational development. The Council is also a forum for the exchange of experience and information, where opinions and consultations are expressed, while important decisions about the university’s strategy and development are taken.

dr Teresa Panas

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

Vysoká škola DTI, Holding Dupres Group

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, MBA

WARSAW MEDICAL UNIVERSITY

Ryszard Czarnecki, Dr h.c.

Member of the European Parliament

mgr inż. Mariusz Nowak, MBA

President of the Board at Sygnity S.A.

JM prof. dr hab. inż. Sławomir Bukowski

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

prof. dr hab. inż. Stanislav Szabo
Dziekan Wydziału Lotnictwa Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
JM prof. dr Jan Mojžíš, MBA
Rektor Newton College w Pradze (Czechy)
adw. Wojciech Mądrzycki, MBA
JE dr Bakhorm Babaev
Ambasador Republiki Uzbekistan
Robert Składowski

prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Mariola Łodzińska, DBA

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Wiesław Włodek, EMBA, DBA

WICEPREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A

Dr h.c. Marian Dymalski, MBA, DBA

Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Zarząd Główny AZS

mgr Grzegorz Kuca, MBA

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Studia I stopnia