Rekrutacja trwa

Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Co może zaoferować pracownikowi dział HR we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełni HR Biznes Partner? Czy wiesz, że najbardziej popularny model koncepcji HR Business Partnera stworzony przez D. Ulricha ewoluował? Obecnie sam autor poprzedniej wersji zwraca uwagę na potężną rolę HR Biznes Partnera w tworzeniu organizacji wygrywającej na konkurencyjnym i zmiennym rynku. W 1996 r. w literaturze przedmiotu mówiono o 4 głównych rolach, za które jest odpowiedzialny dział HR, współcześnie D. Ulrich zwraca uwagę na 13 trendów, które definiują innowacyjnego HR Business Partnera.

 

 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, zmiany demograficzne, globalizacja oraz wyzwania związane z rozwojem cyfryzacji sprawiają, że, rola działów HR jest bardziej interdyscyplinarna niż jeszcze 10 lat temu. Genezą tych zmian była pogłębiająca się luka pomiędzy sposobem funkcjonowania działów personalnych, a oczekiwaniami pozostałych uczestników organizacji, głównie brak zrozumienia działań służb personalnych przez biznes. Szefowie działów HR nie potrafili posługiwać się językiem biznesu, czyli uniwersalnym i dla wszystkich zrozumiałym językiem liczb i rezultatów, a odgórne inicjatywy, nie dostosowane do potrzeb wszystkich pracowników organizacji, nie odpowiadały aktualnym potrzebom organizacji.

Innowacyjny HR Business Partner w świeci VUCA nie tworzy tylko nowych wizji, strategii, procedur i innych treści, ale „ramię w ramię” z kierownictwem organizacji ma wpływ na wyniki biznesowe i kondycję przedsiębiorstwa. Badacze zgodnie podkreślają, że współczesny HR Biznes Partner nie skupia się wyłącznie na zmianach w dziale HR, ale przyczynia się do rozwoju firmy poprzez oferowanie wartości dodanej dla wielu różnych interesariuszy.  

Akredytacje i członkostwa

CH Gold

Co zyskujesz?

Program studiów zawiera pełny zakres nowatorskiej w Polsce wiedzy bazującej na współczesnych badaniach D. Ulricha (2019r) na temat koncepcji i roli HR Biznes Partnera. Najnowsza wiedza poparta przykładami praktyki biznesowej pozwala na pełnienie funkcji innowacyjnego HR Biznes Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia takiej roli jak: Rzecznik pracowników, Manager Rozwoju, Ekspert HR, Agent Zmian i Kultury Organizacyjnej, Partner Strategiczny, Integrator Technologii i Mediów, Twórca i Interpretator Analiz. Najsilniej pożądane kompetencje HR Biznes Partnera to – orientacja biznesowa, umiejętności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność komunikacji.

Wiedza teoretyczna ma tylko 5% wpływu na efektywność HR Business Partnera (Badania think thanku Corporate Executive Board) dlatego słuchacze studiów podyplomowych otrzymują efektywne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką działania.

Dla kogo?

 • Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania ludźmi, którzy chcą uczyć się, jak rozumieć biznes, analizować kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i realizować działania HR odpowiadające potrzebom organizacji i zmieniającego się rynku.
 • Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą awansować w struktury ścisłej kadry kierowniczej – (C level).
 • W Polsce koncepcja wprowadzenia funkcji HR Biznes Partnera zyskuję na popularności. Zawód HR Biznes Partnera znalazł się na liście najbardziej perspektywicznych zawodów w Polsce w 2017 [Hays dla Forbes].

PROGRAM

BLOK I

 • Zajęcia integracyjne,
 • HR business partner – role, funkcje, zadania,
 • Kompetencje HR BP,
 • Top 5 cliftonstrengths gallup, badanie dla słuchczy studiów podyplomowych,

BLOK II

 • Lean management w optymalizacji procesów HR,
 • Strategie biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR,

BLOK III

 • Skuteczne przywództwo- kierowanie ludźmi w organizacji,
 • Komunikacja I zarządzanie konfliktami,

BLOK IV

 • Najnowsze trendy I koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim,
 • Prawo pracy w praktyce,

BLOK V

 • Rekrutacja I zarządzanie talentami,
 • Employer branding I kultura organizacyjna,

BLOK VI

 • Zarządzanie zmianą
 • Performance management

BLOK VII

 • Wykorzystanie technik IT w wykonywaniu zadań HR przez HR BP,
 • Nowoczesne metody pracy HR business partnera: design thinking i action learning

BLOK VIII

 • Finanse dla niefinansistów; wskaźniki w pracy,
 • Coaching w pracy HR business partnera.

2 semestry, 6 zjazdów, 2 spotkania online, łącznie 128h.

Autorzy PROGRAMU

Ewelina Grajnert MBA

Ewelina Grajnert, Dyrektor Zarządzający TalentSfery, promotor innowacyjnych rozwiązań i transformacji działów HR do HR 4.0. Ponad 15 lat doświadczenia jako HR Business Partner i Dyrektor Personalny w międzynarodowych korporacjach z branży FM. Ekspert merytoryczny podczas transferów pracowniczych oraz wdrażania nowych programów HR w Europie Wschodniej. 


MBA Business and Human Resource Management Oxford Brookes University, Magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biznesie, Polityk Społeczny. Kanadyjski dyplom coacha kariery. 


Autorka licznych publikacji na temat zarządzania zasobami ludzkimi, prelegent m.in. podczas Kongresu HR i WolvesSummit. Wykładowca Executive MBA.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom uzyskania kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468)).
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6000,00 zł
2 wpłaty półroczne
3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Agnieszka Majnert

mgr Marta Drużna

Dyrektor Biura Obsługi Studiów Podyplomowych

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.