Rekrutacja trwa

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych

Główne cele funkcjonowania Instytutu:

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej tworzą liderzy branży medycznej, instytucji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, przedstawiciele publicznego i niepublicznego systemu ochrony zdrowia oraz organizacji, które mają na celu dobro Pacjenta i rozwój systemu opieki zdrowotnej i spraw społecznych.

Dyrektor Instytutu

Urszula Szybowicz

E-mail: urszula.szybowicz@humanum.pl

tel.: +48 697 752 855

Przewodniczący Rady Programowej

Jarosław J. Fedorowski
prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC

E-mail: jaroslaw.fedorowski@humanum.pl

Dane kontaktowe

COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

Woj. mazowieckie

Polska

Rada Programowa Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych

 • mgr Aleksandra Kurowska
 • mgr Anna Rubinkowska
 • mgr Anna Warczyńska
 • mgr Dariusz Chmielewski, MBA
 • mgr Jakub Gołąb
 • mgr Janusz Michalak
 • mgr Krystian Lurka
 • mgr Magdalena Rutkiewicz
 • mgr Mariola Łodzińska 
 • mgr Urszula Szybowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
 • prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, EMBA
 • prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 • prof. uniw., Jarosław J. Fedorowski MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC
 • prof. dr. med. dr. scient. med. dr. phil. dr. iur. Dipl.-Krim. Hans Schön
 • prof. dr. med. dr. scient. med. dr. phil. dr. iur. Dipl.-Krim. Sebastian Schildbach
 • prof. Prof. h.c. dr. dr.h.c.mult. Henry Mark
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot
 • lek. Ligia Kornowska
 • lek. Patryk Poniewierza
 • lek. Piotr Najbuk, Senior Associate DZP
 • mec. dr Małgorzata Śliwka

Obszar działalności

Do głównych zadań i celów Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych należą:

Inspirowanie zmian prawnych i instytucjonalnych w systemie ochrony zdrowia i spraw społecznych

Realizacja projektów badawczych przydatnych dla systemu zarządzania w ochronie zdrowia

Podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce i na poziomie europejskim, aby była merytoryczna oraz nastawiona na rozwiązywanie problemów systemu zarządzania w ochronie zdrowia

Przedstawianie i upowszechnianie propozycji zmian systemowych dla systemu ochrony zdrowia i spraw społecznych

Wprowadzanie do debaty publicznej nowych tematów oraz upowszechnianie innowacyjnego podejścia do kwestii nowoczesnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia

Inicjowanie debat publicznych dot. zdrowia i spraw społecznych

Sygnalizowanie zagrożeń w zakresie systemu zarządzania w ochronie zdrowia i życia społecznego

Tworzenie mechanizmów umożliwiających włączanie obywateli oraz różnych ich grup i środowisk w debatę publiczną nt. zdrowia publicznego

Budowanie pomostów pomiędzy naukowcami, działaczami społecznymi, politykami, środowiskami biznesowymi, mediami

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych jest członkiem wielu struktur zrzeszających organizacje pozarządowe, taki jak na przykład Polską Federacją Szpitali, Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Młodymi Menedżerami Medycyny, Serwisem Zarządzania w Ochronie Zdrowia 

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych prowadzi badania, przygotowuje, ekspertyzy i rekomendacje dotyczące systemu zarządzania w ochronie zdrowia i spraw społecznych. Jest także organizatorem wielu polskich i międzynarodowych konferencji, seminariów i odczytów. Z Instytutem współpracuje wielu badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce oraz działaczy politycznych i społecznych.

 

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych ma umacniać rolę organizacji pozarządowych w procesach zachodzących w zarządzaniu system opieki zdrowia w Polsce oraz sprawach społecznych.

Edukacja dla biznesu

Instytut Zdrowia i Spraw Społecznych Collegium Humanu Szkoły Głównej Menedżerskiej wraz z Apsley Business School of London oraz World Jurist Association wspiera organizacje prestiżowych studiów:

Partnerzy

Partnerzy Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych