Konwent

Rada Konsultacyjna Biznesu

COLLEGIUM HUMANUM

Szkoły Głównej Menedżerskiej

z siedzibą w Warszawie

Konwent Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach ważnych dla uczelni, powołany zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i statutem.

 

Konwent ma za zadanie wspierać działania uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego.  Konwent jest forum wymiany doświadczeń i informacji, na którym wyrażane są opinie oraz prowadzone konsultacje i podejmowane decyzje dotyczące strategii i rozwoju uczelni.

Prezydent

Mec. Jolanta Małgorzata Turczynowicz-Kieryłło

T. de Virion, J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.
Prezes Zarządu Akademia de Virion

Członkowie

prof. dr hab. Karol Karski, Dr h.c. mult.

Poseł do Parlamentu Europejskiego  /  Kwestor Parlamentu Europejskiego

m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

Vysoká škola DTI, Holding Dupres Group

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Grzegorz Piechowiak

Poseł na Sejm RP

mgr Wiesław Włodek, EMBA

Wiceprezes Zarządu Poczta Polska S.A.