Rekrutacja trwa

Konwent

Rada Konsultacyjna Biznesu

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum jest organem opiniodawczo-doradczym Uczelni, powołanym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Statutem Collegium Humanum.

 

Zadaniem Konwentu, jako głównego interesariusza zewnętrznego, jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego Uczelni.

Na forum Konwentu prowadzone są konsultacje programów studiów oraz zapadają decyzje dotyczące strategii i rozwoju Collegium Humanum.

 

W skład Konwentu wchodzą eksperci z różnych obszarów – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni:

dr Teresa Panas

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

Vysoká škola DTI, Holding Dupres Group

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, MBA

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ryszard Czarnecki, Dr h.c.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego

JM prof. dr hab. inż. Sławomir Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego

prof. dr hab. inż. Stanislav Szabo
Dziekan Wydziału Lotnictwa Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
JM prof. dr Jan Mojžíš, MBA
Rektor Newton College w Pradze (Czechy)
adw. Wojciech Mądrzycki, MBA
JE dr Bakhorm Babaev
Ambasador Republiki Uzbekistan
Robert Składowski

prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Mariola Łodzińska, MBA

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

mgr Wiesław Włodek, EMBA, DBA

WICEPREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A

Dr h.c. Marian Dymalski, MBA, DBA

Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Zarząd Główny AZS

mgr Grzegorz Kuca, MBA

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.