Rekrutacja trwa

Konwent

Rada Konsultacyjna Biznesu

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum jest organem opiniodawczo-doradczym Uczelni, powołanym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Statutem Collegium Humanum.

 

Zadaniem Konwentu, jako głównego interesariusza zewnętrznego, jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego Uczelni.

Na forum Konwentu prowadzone są konsultacje programów studiów oraz zapadają decyzje dotyczące strategii i rozwoju Collegium Humanum.

 

W skład Konwentu wchodzą eksperci z różnych obszarów – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni:

Deputowany do Parlamentu Europejskiego (Prezydent Konwentu)

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Vysoká škola DTI, Holding Dupres Group

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego

Rektor Newton College w Pradze (Czechy)
Ambasador Republiki Uzbekistan

prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

WICEPREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A

Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Zarząd Główny AZS

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dziekan Podnikovohospodárska fakulta Košice

Prezes Manager Business Hub

Rektor Vysoká škola DTI na Słowacji

Rektor Katolícka univerzita v Ružomberku na Słowacji

Prezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation

Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Prezes Zarządu Afa Media

Prezes Zarządu TUV SUD Polska

Prezes Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dyrektor Zarządzająca – Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny

Prezes Grupa Tubądziń

Prezes Świat Przesyłek

Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu w RP

Komisja ds. współpracy z samorządami

Przewodniczący

Komisja ds. interesariuszy Filii w Poznaniu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej

Dyrektor Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Komisja ds. interesariuszy Filii w Rzeszowie

DYREKTOR PODKARPACKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI (PCEN)

Komisja ds. interesariuszy Filii w Lublinie

Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.