Rekrutacja trwa

Konwent

Rada Konsultacyjna Biznesu

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum jest organem opiniodawczo-doradczym Uczelni, powołanym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Statutem Collegium Humanum.

 

Zadaniem Konwentu, jako głównego interesariusza zewnętrznego, jest wspieranie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego Uczelni.

Na forum Konwentu prowadzone są konsultacje programów studiów oraz zapadają decyzje dotyczące strategii i rozwoju Collegium Humanum.

 

W skład Konwentu wchodzą eksperci z różnych obszarów – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni:

Deputowany do Parlamentu Europejskiego

PREZYDENT

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Vysoká škola DTI, Holding Dupres Group

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego

Dziekan Wydziału Lotnictwa Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
Rektor Newton College w Pradze (Czechy)
Ambasador Republiki Uzbekistan

prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

WICEPREZES ZARZĄDU POCZTY POLSKIEJ S.A

Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Zarząd Główny AZS

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

prof. uczelni- Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dziekan Podnikovohospodárska fakulta Košice

Prezes Manager Business Hub

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.