Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Nowi członkowie Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum

W sobotę 8 lutego br. w czasie uroczystej graduacji absolwentów studiów MBA, DBA, LL.M i IOD, JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, Dr h.c. powołał w skład Konwentu Collegium Humanum nowych członków: Panią Mariolę Łodzińską – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Pana Roberta Składowskiego – Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Konwent – Rada Konsultacyjna Biznesu Collegium Humanum jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach ważnych dla uczelni, programów studiów oraz efektów uczenia się. Konwent ma za zadanie wspierać działania uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego. Konwent jest forum wymiany doświadczeń, informacji, na którym wyrażane są opinie oraz prowadzone konsultacje i podejmowane decyzje dotyczące strategii oraz rozwoju uczelni.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN