Procedura przyjęcia

Na początek przygotuj potrzebne dokumenty

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement ( w przypadku II stopnia)
 • zdjęcie w wersji cyfrowej (w formacie legitymacyjnym)
Wypełnij formularz rekrutacyjny:
 • Wypełnij formularz Online
 • Pobierz
 • Wydrukuj następnie wypełnij i podpisz na każdej stronie!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto:

COLLEGIUM HUMANUM SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA

00-102 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 115
03 1020 1169 0000 8802 0278 2274

PKO Bank Polski S A ul. Puławska 15 02-515 Warszawa
(tytuł przelewu: opłata wpisowego, imię i nazwisko, nazwa kierunku)

Dostarcz komplet dokumentów do Centrum Obsługi Studentów

Zabierz ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą ( do wglądu)(w przypadku II stopnia)
 • kserokopię dyplomu oraz suplementu
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 03 1020 1169 0000 8802 0278 2274)