Rekrutacja trwa

Procedura przyjęcia

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Jedno zdjęcie legitymacyjne
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)  
 • Kserokopię dyplomu oraz suplementu ukończenia studiów wyższych (w przypadku II stopnia) (oryginał na miejscu do wglądu)
 • Dowód wniesienia wymaganych opłat na konto Uczelni

Oferta przeznaczona dla obcokrajowców posiadających inne prawo pobytu na terenie RP niż wiza studencka.

 

 1. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 2. Tłumaczenia świadectwa oraz dyplomu (w przypadku II stopnia) dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 3. Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka (w przypadku studiów w języku innym niż ojczysty)
 4. Kserokopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski)
 5. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 6. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)
 7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej
 8. Dowód wniesienia opłaty czesnego (z góry za rok lub jeden semestr nauki)

 

Sposoby dostarczenia dokumentów:

 • W oparciu o oryginały dokumentów – w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Centrum Obsługi Studenta
 • Za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości
 • W oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Centrum Obsługi Studenta
 • SKANY dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową na adres: rekrutacja@humanum.pl
 • KOPIE dokumentów rekrutacyjnych na adres pocztowy:

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska

Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, Polska - z dopiskiem Rekrutacja

 

Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.

Dostarczenie decyzji o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia:

 • odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 • wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

KROK 3

DOKONAJ OPŁAT:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

opłata wpisowa

0 zł

opłata rekrutacyjna

0 zł

opłata za legitymację

0 zł

ZNIŻKI NA EGZAMIN I CERTYFIKAT JĘZYKOWY

25%

30%

zniżki za drugą specjalność
(dodatkowy dyplom)

zniżki na studia na równoległym kierunku
(dodatkowy dyplom)

zniżki na równoległe studia podyplomowe
(dodatkowy dyplom)

zniżki za dyplom i tytuł
studiów Executive MBA

DOSTĘP DO E-BOOKÓW

nielimitowany dostęp do platformy elearningowej

powiadomienia SMS

zestaw upominkowy

BEZPŁATNE PROGRAMY I LICENCJE

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

 

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

KROK 4

WYŚLIJ SKANY WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO MIASTA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.