fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Przywództwo i Coaching

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 9 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
  • Rodzaj studiów Podyplomowe
  • Kierunek studiów Przywództwo i Coaching
  • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

Studia podyplomowe na kierunku Przywództwo i Coaching prowadzone są przez praktyków i  skierowane są do praktyków głodnych użytecznej wiedzy biznesowej, osobistego rozwoju i osiągania jeszcze lepszych rezultatów osobistych i zawodowych. Są stworzone dla: managerów i tych doświadczonych i tych przed awansem, liderów, przedsiębiorców, biznesmenów, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów, działaczy organizacji charytatywnych jednym słowem tych wszystkich, którzy poprzez ludzi i z ludźmi mają realizować cele. Nasz program nie koncentruje się na jednym modelu przywództwa, w miejsce tego inspiruje, motywuje i stawia wyzwania do własnego poszukiwania i kształtowania indywidulnego stylu przywództwa. Jednym z fundamentów naszego programu jest Strenghts Based Leadership czyli przywództwo oparte na mocnych stronach. Studia mocno promują koncepcję wzmacniania Lidera na bazie jego talentów osobistych i mocnych stron. Podczas studiów uczestnicy będą mieli możliwość zrobić sobie badanie Strenghtsfinder Instytutu Gallupa i odkryć 5 swoich talentów neuronalnych. Każdy z Uczestników naszego programu otrzyma dwie sesje indywidualne. Jedna sesja będzie pogłębioną sesją feedbackową odnoszącą się do wyników indywidualnego badania talentów Strenghtsfinder  TOP 5 i drugą sesję coachingowo – mentoringową dedykowaną zaplanowaniu indywidualnych celów rozwojowych wzmacniających kompetencje przywódcze i managerskie.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Przywództwo i Coaching nabywają użyteczną wiedzę między innymi w tematach: przywództwa, zarządzania talentami i zasobami ludzkimi, coachingu i mentoringu, asertywnej postawy i komunikacji, automotywacji i motywowania zespołów, pracy z oporem i zmianą, inteligencji emocjonalnej, autoprezentacji oraz zarządzania energią osobistą.

CEL STUDIÓW

Kluczowym celem studiów jest rozwój kompetencji przywódczych i managerskich w oparciu o jakość i głębię indywidualnego i grupowego rozwoju. Nadrzędną wartością jest przełożenie zgromadzonej wiedzy na działania praktyczne w zarządzaniu sobą, podległymi zespołami oraz całą organizacją. Bo jak mówi John Maxwell: „wszystkie problemy zaczynają się zawsze od przywództwa”. Studia są unikatowe na rynku, ze względu na fakt, że łączą w sobie pracę w grupach warsztatowych z indywidualnymi sesjami coachingowo – mentoringowymi oraz sesjami Action Learningu.

Rynek pracy

Studia Przywództwo i Coaching przygotowują do pracy w roli Lidera. Pozwalają na swobodne kształtowanie autentycznych i praktycznych umiejętności przywódczych i managerskich w naturalnym środowisku pracy. Dają przestrzeń do pracy z realnymi celami i wyzwaniami Uczestników. Odkrywają mocne strony i obszary do rozwoju Uczestników. Pozwalają wzmacniać własną sprawczość i twórczy potencjał zespołów. Podczas studiów duży nacisk położony jest na budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości Uczestników oraz zwiększanie efektywności managerskiej, a poprzez to zwiększenie zadowolenia z pracy. Studia koncentrują się nad poprawą 2 kluczowych HRowych KPI w każdej organizacji: zmniejszania rotacji pracowników i zwiększania poziomu ich zaangażowania. Dają możliwość kształtowania kultury organizacyjnej opartej o management partycypacyjny i coachingowy styl zarządzania.

METODY GWARANTUJĄCE SKUTECZNOŚĆ

Program studiów podyplomowych „Przywództwo i Coaching” ma charakter mocno osadzony w realiach codziennej pracy Lidera. Wszystko co się pojawia na zajęciach wprost wynika z wyzwań, problemów i trudności napotkanych przez Lidera w jego codziennej pracy z ludźmi. Program miksuje podejście indywidualne z podejściem pracy z grupą. Jest zakorzeniony w najlepszych trendach i praktykach w Polsce i na świecie. Studia mają charakter mocno interaktywny z elementami pracy coachingowej. Zawierają ćwiczenia indywidualne jak i grupowe, elementy interaktywnego wykładu, wymianę doświadczeń, trening umiejętności. Metoda studiów to nowoczesne sposoby  skutecznego, angażującego i przyjemnego uczenia się m.in. elementy programowania neurolingwistycznego, wiedza o mózgu, psychologia pozytywna, testy obserwacyjne, dyskusja, refleksja osobista, praca z metaforą czy filmem inspirującym, wykorzystanie języka wspierającego zmianę i w końcu permanentne budowanie poczucia własnej wartości to wszystko i jeszcze więcej w praktyce gwarantuje wysoką efektywność programu. Ważnym elementem całości jest fakt, że wykładowcy podążają za procesem grupowym i jako wnikliwi obserwatorzy adekwatnie reagują i na bieżąco dostosowują program do potrzeb Uczestników. Poza tym na bieżąco monitorowane są wyniki ewaluacji studiów.

Program:
Moduł 1 – Autentyczne przywództwo – co ostatnio zrobiłeś jako LIDER?
Moduł 2 – Strengths Based Leadership czyli budowanie przywództwa z wykorzystaniem talentów i mocnych stron. Praca z metodologią talentów neuronalnych Instytut Gallupa i badaniem Strenghtsfinder TOP 5
Moduł 3 – Wywieranie wpływu bez wywierania presji
Moduł 4 – Asertywna Komunikacja Lidera
Moduł 5 – Automotywacja Lidera & Motywowanie Zespołu
Moduł 6 – Od zarządzania do przewodzenia czyli psychologiczne aspekty procesu delegowania i feedbacku
Moduł 7 – Praca z oporem, zmianą i konfliktem
Moduł 8 – Rozwijanie ludzi poprzez coachingowy styl zarządzania
Moduł 9 – Inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami w roli lidera
Moduł 10 – Wzmacnianie energii osobistej Lidera z wykorzystaniem chińskiego systemu przedłużającego życie „Calligraphy Health System”
Moduł 11 – Autoprezentacja i zarażanie wizją
Moduł 12 – Agailowy rozwój kompetencji przywódczych z wykorzystaniem sesji Action Learning

Autorka programu:

Magdalena Żmijewska

Jest ukierunkowanym ekspertem rozwijającym liderów i profesjonalistów w biznesie. Jej obszary  specjalizacji to: przywództwo, coaching,  komunikacja, identyfikowanie talentów i mocnych stron, wzmacnianie energii osobistej lidera. Przez ponad 15 lat pracowała w dużych międzynarodowych organizacjach jako HR Manager m. in. w MTV Networks Polska, TVN S.A., Grupie Pracuj. Dziś działa jako freelancer i wspiera rozwój organizacji i liderów jako certyfikowany Leadership & Executive Coach, Mentor, Trener Biznesu, Wykładowca Executive MBA.

 

Jest ceniona przez Klientów za indywidulane podejście, bycie i towarzyszenie, wiedzę i doświadczenie, prawdziwość i autentyczność, ludzką życzliwość, empatię i uważne słuchanie, a także za dobrą energię i poczucie humoru.

 

Więcej informacji na: http://www.magdazmijewska.pl/

Wykładowcy

Tomasz Kalko

Tomasz Janiak

Joanna Szybisz

Natalia Włodarska

Beata Świeży

Ula Grabowska – Maleszko

Ireneusz Jacyszyn

Ireneusz Jacyszyn

Ania Dąbrowska

Renata Gut

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3450,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1725,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

  • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW