Rekrutacja trwa

Psychotraumatologia
- Master of Science (MSc.)

Studia Podyplomowe

  • Rodzaj studiów Podyplomowe
  • Kierunek studiów Psychotraumatologia
  • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
  • LICZBA GODZIN 190
  • ECTS 60

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych lub medycznych i nadaja uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

 

 

Studia mają na celu przygotowanie praktycznych umiejętności do pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń losowych tj., katastrofy naturalne czy wypadki komunikacyjne, powodzie,  choroby, smierć bliskich epidemieoraz wywołane przez innych ludzi tj. przemoc fizyczna i psychiczna, mobbing, dyskryminacja, gwałt i inne.  Studia nauczają diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, jak zareagować po traumatycznych wypadkach oraz terapii traumy.

Studia Master of Science (MSc.)-Psychotraumatologia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy w szpitalach psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych, hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach i gabinetach.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości.

Akredytacje i członkostwa

Wiedza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia nabywają rozległą wiedzę oraz poznają metody interwencji kryzysowej u osób po traumie. Studia kładą nacisk na psychologiczne systemy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także na długotrwałe skutki po stresie traumatycznych: zaburzeń zachowania, emocjonalnych czy osobowości.

PROGRAM STUDIÓW

Nazwa modułu
Psychotraumatologia
Psychotraumatologia w kontekście rozwoju życia ​
Psychotraumatologia stresu
Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
Psychotraumatologia w kontekście prób samobójczych
Typy oddziaływań w psychotraumatologii
Psychotraumatologia w kontekście uzależnień
Psychotraumatologia w kontekście nagłych zdarzeń chorobowych
Diagnoza i ocena traumy psychicznej
Wczesna interwencja psychotraumatologiczna
Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
Interwencja kryzysowa w próbach samobójczych
Terapia narracyjna w traumie psychicznej
Przetwarzanie poznawcze
Krótkoterminowa terapia eklektyczna
Podstawy terapii EMDR
Procedura przedłużonej ekspozycji PE
Ekspresja artystyczna jako metoda terapeutyczna w traumie
Case study
Razem

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. zawód Psychotraumatologia wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
  • dyplom spełnienia kryterium wykształcenia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
  • dyplom spełnienia kryterium wykształcenia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa
  • dyplom Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia

Kierownik merytoryczny

dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Psycholog, psychotraumatolog, EMBA

Wykładowcy

dr Ewa Bernacka

Psycholog

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Krystyna Teresa Panas

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Daria Biechowska

dr n. hum. Kinga Kaleta

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Igor Rotberg

Psycholog, psychoterapeuta, trener

Paweł Pilkiewicz

Terapeuta EMDR
Terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania
Trener Szkoleń w Zakresie Psychoonkologii

Wojciech Cechowski

Psycholog, psychoterapeuta
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3500,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kamil Masiarz

Dyrektor Biura Obsługi Studiów Podyplomowych

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.