Rekrutacja trwa

Spotkanie wigilijne słuchaczy Executive MBA

Dnia 17 grudnia 2022 br. odbyło się spotkanie wigilijne słuchaczy oraz wykładowców studiów Executive MBA na naszej uczelni.

 

W uroczystości wziął udział JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult. Konsul Honorowy Uzbekistanu, który podziękował wszystkim za przybycie, za kolejny rok wspólnej pracy oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. Grono nauczycieli akademickich reprezentowali m.in. red. Dariusz Prosiecki, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu Pracodawcy RP, mgr Maciej Wisiorowski, MBA, oraz mgr Maciej Zieliński. W spotkaniu udział wzięli również słuchacze kierunków podyplomowych Collegium Humanum oraz prorektor ds. kształcenia podyplomowego mgr Iwona Górka. 

 

Nie zabrakło miłych rozmów i pysznego wigilijnego poczęstunku.